Siirry suoraan sisältöön

SeAMK innovaatioviikko (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00BE91-3053

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.12.2021 - 08.02.2022

Ajoitus

02.02.2022 - 31.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Avoin amk

Opettaja

  • Mari Parkkali

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi Moodlessa. Teoriatentin hyväksytty läpäiseminen. Soveltava tehtävä (business-case) monialaisissa pienryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely- ja ryhmätyö 52h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Hyväksytty kurssi edellyttää sekä teoriatentin että soveltavan tehtävän suorittamista.

Esitietovaatimukset

Ei ole.