Siirry suoraan sisältöön

Doing Business in English (3 op)

Toteutuksen tunnus: KD07CYEN225-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

1 - 20

Tutkinto-ohjelma

  • Gateway to International Business

Opettaja

  • Kaija-Liisa Kivimäki

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
  • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

  • IGWIB21F
    Gateway to International Business

Koulutusryhmat

  • Pienryhmä 1
  • Pienryhmä 2

Tavoitteet

The student is able to work and perform in a multinational professional team promoting a product/ company. He/she performs well in the recruiting process. The student is able to manage personal professional development in English according to the principles of lifelong learning.

Sisältö

- Developing and echancing ( existing ) business skills in English
- Product and company promotion
- Sales negotiations

Oppimateriaalit

To be announced via the Moodle system.

Opetusmenetelmät

Contact lessons, pair work, individual work, group work, distant studies via the Moodle course platform.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

There is no work placement included.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total work load 78 h.
Scheduled studies 38 h, including contact lessons and student group meetings.
Autonomous studies 40 h, including individual and group work.

Lisätietoja opiskelijoille

The course yields 1 virtual credit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Simple structures, limited professional vocabulary, mistakes disturb understanding. Students understand slow and clear speech and some parts of easy field-related texts.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Satisfactory use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand the most common field-related texts. Performs fairly well in predictable field-related situations.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Skillful use of professional vocabulary in relation to the student?s field of expertise. Students understand and manage to produce complex professional material. Performs very well in field-related situations.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Continuous assessment and task-specific assessment by the teacher, self-assessment and peer assessment.

Esitietovaatimukset

The course is aimed at students who study English as a second language. ( Not for students with English as a mother tongue or the official language of education). The course is ideal for Gateway students as well as 3 and 4 year students of the business school.

Lisätiedot

The course yields 1 virtual credit.