Siirry suoraan sisältöön

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG82-3091

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Agrologi (AMK)

Opettaja

  • Anu Katila
  • Anu Latva-Reinikka
  • Opiskelijapalvelut Nimeämätön
  • Anna Tall

Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät

  • MAGRO22
    Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

Materiaalia koottu Moodle- verkkoympäristöön

Opetusmenetelmät

Luennot, verkkoympäristö Moodlessa opiskelu, työelämäyhteyksiin liittyvät tehtävät, oman osaamisen ja oppimisen reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnustaminen: SeAMKin aikaisemmat vastaavat opinnot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita