Siirry suoraan sisältöön

Kaavoitus (2 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2A1-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

25.09.2021 - 07.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 19.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Paula Pihlaja

Opiskelijaryhmät

  • RAK21
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa eri kaavojen käsittelyjen vaiheet. Opiskelija osaa lukea kaavoja.
Opiskelija hahmottaa maankäytön suunnittelun ja ymmärtää kaavamääräysten vaikutukset rakennushankkeessa.

Sisältö

- maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava
- eri kaavojen merkinnät
- tonttijako
- katusuunnitelmat
- maa-alueiden lunastus
- maankäytön suunnittelu
- kestävän kehityksen huomioiminen kaavoituksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa eri kaavatasot ja kaavoitusprosessin perusteet. Opiskelija osaa etsiä asemakaavasta tietoa rakennushankettaan varten.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eri kaavatasot ja kaavoitusprosessin. Opiskelija osaa etsiä erilaisista kaavoista tietoa ja soveltaa niitä työelämän eri tilanteisiin ja erilaisiin rakennushankkeisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa eri kaavatasot ja kaavoitusprosessin kokonaisvaltaisesti. Opiskelija osaa etsiä erilaisista kaavoista tietoa, tulkita kaavoja ja soveltaa niistä saatuja tietoja työelämän haastaviin tilanteisiin ja rakennushankkeisiin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.