Siirry suoraan sisältöön

Puurakenteet 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2H2-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

 • Veli Autio
 • Petri Koistinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • RAK20
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Koulutusryhmat

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa puurakenteiden mitoituksessa. Opiskelija ymmärtää puun erityisominaisuudet työmaan kannalta.

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija ymmärtää puun erityisominaisuudet kantavana rakentaana. Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti tavanomaisten kantavien puurakenteiden mitoituksen murto- ja käyttörajatilassa. Opiskelija osaa mitoittaa naulaliitoksen.

Sisältö

- Materiaaliominaisuudet
- Kantavien puurakenteiden rakennesuunnittelun perusteet
- Mitoitus murtorajatilassa taivutukselle, leikkaukselle ja normaalivoimalle sekä yhdistetyille rasituksille
- Palkin ja pilarin mitoitus. Tukipaine
- Liitoksen mitoituksen perusteet. Naulaliitos
- Puurakenteiden jäykistäminen
- Käyttörajatilamitoitus taipumalle ja värähtelylle
- Sovellusohjelmien hyödyntäminen puurakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa
- Laboratorioharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista opintojakson perusasioihin liittyviä tehtäviä, jotka ovat opintojaksolla käsiteltyjen tehtävien kaltaisia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksoon sisältyviä perusasioita, ja soveltaa niitä erilaisiin tehtäviin ja perustella ratkaisut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioista. Hän osaa valita oikeat ratkaisumenetelmät opintojakson asioihin liittyvien ongelmien ratkaisuun ja perustella ratkaisunsa loogisesti.

Esitietovaatimukset

Statiikka, Lujuusoppi, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.