Siirry suoraan sisältöön

Tietomallinnus (3 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2A3-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 13.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Marita Viljanmaa
  • Juho Lohilahti

Opiskelijaryhmät

  • RAK19TU
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen
Opiskelija tuntee piirustuksen ja tietomallin ominaisuudet ja erot sekä tietomallin mallinnussääntöjen perusteet.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa hyödyntää tietomallia rakentamisen eri vaiheissa.

Sisältö

- CAD-ohjelmistojen käyttöliittymät ja toimintaperiaatteet
- Tietomallinnuksen perusteet

Oppimateriaalit

Tietokoneohjelmien käsikirjat ja ohjeet. Tietomallisuunnittelun ohjeet.

Opetusmenetelmät

Luennot, tietokoneella työskentely, CAD-tehtävät ja harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot tietomallin käyttämisestä ja hyödyntämisestä rakennesuunnittelussa ja rakennustyömaalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tuottaa tietomallin ja analysoida valmista mallia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tuottaa ja käyttää tietomalleja monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön tilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosteltavat harjoitustyöt, käyttökoe.

Esitietovaatimukset

Talonrakennus, rakennussuunnittelu ja CAD.