Siirry suoraan sisältöön

Puurakenteet 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2J2-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

 • Veli Autio
 • Petri Koistinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • RAK19SU
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Koulutusryhmat

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa puurakenteiden mitoituksessa.

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa suorittaa mekaanisin liittimin koottujen puurakenteiden liitosten mitoituksen. Opiskelija osaa suorittaa vaativampien puurakenteden mitoitusta.

Sisältö

- Puurakenteiden liitokset. Mekaanisin liittimin kootut liitokset: naula-, ruuvi- ja pulttiliitokset
- Leikkauskuormitetut, pituussuunnassa kuormitetut ja leikkauksen ja monentin kuormittamat puikkoliitokset.
- Korkeudeltaan muuttuvan palkin mitoitus, reikien ja lovien vaikutus
- Puurakenteiden jäykistys
- Puurakenteiden palomitoituksen perusteet
- Sovellusohjelmien hyödyntäminen puurakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa
- Laboratorioharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista opintojakson perusasioihin liittyviä tehtäviä, jotka ovat opintojaksolla käsiteltyjen tehtävien kaltaisia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksoon sisältyviä perusasioita, ja soveltaa niitä erilaisiin tehtäviin ja perustella ratkaisut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys opintojakson asioista. Hän osaa valita oikeat ratkaisumenetelmät opintojakson asioihin liittyvien ongelmien ratkaisuun ja perustella ratkaisunsa loogisesti.

Esitietovaatimukset

Puurakenteet 1