Siirry suoraan sisältöön

Ruokatuoteteknologian perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: 8B00BS96-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 01.01.2022

Ajoitus

06.12.2021 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Opettaja

 • Merja Kyntäjä
 • Ilmari Äijö
 • Matti-Pekka Pasto

Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät

 • Seinäjoki (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pitkämatka (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus

Koulutusryhmat

 • Seinäjoki
 • Pitkämatka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa ja tulkita perusilmiöitä ruokatuotteiden valmistusprosesseista
- Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ruokateollisuuden valmistusmenetelmistä

Sisältö

Syvennytään ruokateknologian ilmiöihin kokeellisen työn kautta seuraavista aiheista
- vehnäleivonta
- leivonta hapanjuurella
- sokerileivonta
- lihatuotteen valmistus
- tuorejuuston valmistaminen
- jogurtin valmistaminen
- oluen valmistaminen
- mehun puristaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali
Lisämateriaali:
Aho, J., Koponen, M., Pasto, M. & Stalder, S. 2020. Monipuolinen elintarvikeala: Elintarvikkeiden valmistus ja tuotanto. Helsinki: Opetushallitus.
Saarela, A. 2010. Elintarvikeprosessit. 3. uud. p. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulu.
Ijäs, T. & Välimäki, M. 2010. Tunne elintarviketekniikka. Helsingissä: Otava

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitus- ja koetehdastyöt

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Raportoitu työelämäosaaminen ja erillistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on esittänyt hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät ilmiöt, peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on esittänyt hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät ilmiöt, peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Opiskelija kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on esittänyt hyväksytysti annetut harjoitustyöt ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee ruokateknologiaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Opiskelija on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa