Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet (6 op)

Toteutuksen tunnus: SH00CF64-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 04.06.2024

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Minna Laitila
 • Tiina Hemminki
 • Hanna Keski-Saari
 • Leena Arjanne
 • Niina Keskinen
 • Paula Paussu
 • Tarja Knuuttila
 • Tiina Koskela
 • Kirsi Kivistö-Rahnasto

Opiskelijaryhmät

 • SH21K
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija
-tuntee lääketieteellisen hoidon porrastuksen ja eri lääketieteen erikoisalojen erityispiirteet
-tuntee tavallisimpien sairauksien syyt, diagnostiikan ja hoitomuodot

Sisältö

Sisätaudit
Anestesiologia
Kirurgia
Naistentaudit ja synnytys
Lastentaudit
Psykiatria
Geriatria
Ravitsemustiede
Lääketieteen erityiskysymyksisä 1

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

-opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti verkko-opintoihin tai luennoille
-opiskelija ei ole tehnyt vaadittavia tehtäviä

Lisätiedot

Osallistuminen opintojaksojen verkkototeutuksiin.
Osallistuminen luennoille (vrt. lääketieteen erityiskysymykset)