Siirry suoraan sisältöön

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG82-3069

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.08.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Minna Laitila
 • Sh Nimeämätön
 • Meri Matala-Aho
 • Hanna-Mari Rintala
 • Maria Hemminki
 • Kari Jokiranta
 • Aila Jaakkola
 • Kristiina Store
 • Alpo Anttonen
 • Tanja Hautala
 • Virpi Salo
 • Tiina Välimäki
 • Anne-Mari Maunumaa
 • Päivi Vähäsalo

Opiskelijaryhmät

 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • MSH21S
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita