Siirry suoraan sisältöön

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG83-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.05.2020 - 18.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Avoin amk

Opettaja

  • Dario Liberona
  • Johanna Koivula

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- Verkkokurssi
- Opiskelija tutustuu itsenäisesti materiaaliin, kuuntelee luennot ja kirjoittaa oppimispäiväkirjaa aihealueista

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojaksosta aloitusviestin, jossa pyydetään kirjautumaan SeAMKin tunnuksilla opintojakson moodlepohjalle. Siellä opiskelija tekee vaaditut harjoitukset itsenäisesti ja tutustuu opintojakson materiaaliin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot