Siirry suoraan sisältöön

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG82-3064

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.05.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Avoin amk

Opettaja

  • Johanna Koivula

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Aika ja paikka

Verkkokurssi

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja lähettää opintojaksosta aloitusviestin, jossa pyydetään kirjautumaan SeAMKin tunnuksilla opintojakson moodlepohjalle. Siellä opiskelija tekee vaaditut harjoitukset itsenäisesti ja tutustuu opintojakson materiaaliin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita