Siirry suoraan sisältöön

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG82-3054

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

25.08.2020 - 28.08.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 36

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Asta Niinimäki
  • Hilkka Latva-Somppi
  • Pirjo Takala
  • Tua Niemelä
  • Kari Jokiranta

Opiskelijaryhmät

  • SOS20C
    Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää erilaisia Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista ja harjoitusten laatimista.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita