Siirry suoraan sisältöön

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG83-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2020 - 17.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Opettaja

 • Eija Putula-Hautala
 • Kari Jokiranta

Vastuuhenkilö

Eija Putula-Hautala

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä Bieli (Koko: 45. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä Resto (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • MBIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Koulutusryhmat

 • Pienryhmä Bieli
 • Pienryhmä Resto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella omia opintojaan omien uratoiveidensa mukaisesti
- kehittää monipuolisesti työnhakutaitojaan
- tunnistaa omia uramahdollisuuksia
- ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita
- tunnistaa monikulttuurisuuden ja globalisaation vaikutukset työelämään ja vuorovaikutukseen
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja hyödyntää kansainvälisiä verkostoja
- suunnitella omaa kansainvälistymistä opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

- työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot
- tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakointi
- urasuunnittelu- ja työnhakutaidot
- opintojen tavoitteellinen suunnittelu omien uratoiveiden näkökulmasta
- oman kansainvälistymisen suunnittelu
- opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla
- kansainvälinen toimintaympäristö ja monikulttuurisuus
- kansainväliset verkostot ja niiden hyödyntäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Opintojakso: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Suositeltavat muut opinnot: Ohjauksessa esiin tulevat suositeltavat opinnot