Siirry suoraan sisältöön

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: XX00CG82-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2019 - 28.02.2020

Ajoitus

12.01.2020 - 03.05.2020

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Agrologi (AMK)

Opettaja

 • Anu Katila
 • Anu Latva-Reinikka
 • Jussi-Matti Kallio
 • Opiskelijapalvelut Nimeämätön
 • Anna Tall
 • Marja Erkkilä

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Koulutusryhmat

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita