Siirry suoraan sisältöön

Avoin AMK Polkuopetussuunnitelma, Bachelor of Business Administration, DP in International Business: POLKUIB22

Tunnus: POLKUIB22

Kesto:
1 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

This curriculum is for open UAS students. The curriculum includes first year studies and Basic Studies Common To All In SEAMK (Open UAS Path Studies, Bachelor of Business Administration, DP in International Business). There is also some personal study planning in the open university's path studies.

PROFILE OF THE PROGRAMME

The Degree Programme in Business Management leads to the Degree of Bachelor of Business Administration (BBA: The length of the programme is 210 ECTS credits (3.5 years).

The objective of the Degree Programme in International Business, which is taught in English, is to prepare students for specialised tasks in international business and marketing. The students get an overall picture of business management and will focus on the international operations of companies and organisations. The degree programme is based on well-founded understanding of entrepreneurship and small- and medium-sized enterprises. Students also acquire good practical language skills. At the final stage of their studies, students are given an opportunity to deepen their knowledge by the following study modules:
- International Marketing
- Industrial Management
- Digital Business
- Sustainable Management
- Sport Management and eSport
- Global trade

Students also have an opportunity engaging in the following:

- Y-Zone Business Hub - Business Incubator provides students with the opportunity to develop their own business idea and competence as an entrepreneur while they study.
- Students have the opportunity to participate in a multi-field project programme in which commissioned projects are conducted in interdisciplinary student teams.
- Students have the opportunity to complete a double degree, one in SeAMK and one in a partner institution abroad.


OCCUPATIONAL PROFILES

The Degree Programme in International Business provides students with qualifications for a large range of various jobs on the global market in Finland and abroad. Bachelors of Business Administration graduating from the Degree Programme in International Business may work in jobs such as:

- professional tasks in international business: export manager, sales manager, product manager, export assistant, marketing assistant, sales assistant, marketing planner, marketing communications planner, sales negotiator, customer service coordinator

In addition, emphasis on various areas of studies provides students with career opportunities in a number of specialised jobs.

PEDAGOGICAL APPROACH
In the Degree Programme in International Business teaching is implemented in accordance with the model of integrative learning. The basic components of expertise: theoretical knowledge, practical skills, self-regulation knowledge and skills and socio-cultural knowledge are tightly integrated. The implementation of the curriculum focuses on experiential learning in a multicultural environment. Learning begins from students' concrete experiences, which they analyse and reflect upon. Self-assessment contributes to the understanding of phenomena and development of new modes of action.

Basic studies involve running a virtual enterprise, and learning is based on practical tasks. During the professional studies, emphasis is placed on increasing project activities, in the international context as well. Courses can also be completed in a simulated environment with multicultural groups and in online learning environments. In the bachelor's thesis theoretical knowledge is applied to practical problem-solving and business development.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Curriculum development is an ongoing process which takes into consideration the competence needs of the working life in the region, student and graduand feedback and the development work in the national networks of the field. Important sources of information for curriculum development include results of the follow-up studies of graduates, foresight information concerning technological development and changes in the operational environment as well as the SeAMK RDI work and its results.

Osaamistavoitteet

Bachelors of Business Administration that have graduated from the Degree Programme in International Business have an overall picture of business operations and know business processes especially in the field of international business. They have initiative as well as good teamwork, communication and interaction skills in multicultural contexts. They are able to look for and analyse information needed in business. They can apply their theoretical knowledge and develop business operations. They know how to take profitability into consideration in their work. They are able to operate as independent entrepreneurs and in tasks of business expertise.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
POLKUIB22-1001
BASIC STUDIES

(Valitaan kaikki)

52
POLKUIB22-1002
Basic Studies Common to all in SeAMK

(Valitaan kaikki)

20
POLKUIB22-1003
Building Competence

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG96 Studying at a University of Applied Sciences 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00CG97 Career planning and internationalisation 2
YPOE3A3 Communication Skills 3 3 3 1.5 1.5
YPOE4A3 Information and Communication Technology 3 3 3 1.5 1.5
POLKUIB22-1004
Business and Entrepreneurship Competence

(Valitaan kaikki)

5
XX00CY41 Basics of Entrepreneurship 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE94 SeAMK Innovation Week 2 2 2 0.7 0.7 0.7
POLKUIB22-1005
Research and Project Work Skills

(Valitaan kaikki)

5
YPOE1C2 Introduction to Research and Development 2
YPOE2C3 Introduction to Project Work 3 3 3 1 1 1
POLKUIB22-1006
Programme-specific Basic Studies

(Valitaan kaikki)

32
IB00CX40 Introduction to IB programme 2 2 2 1 1
IB00CL26 Setting up an Enterprise 4 4 4 2 2
IB00CX42 Running and Developing an Enterprise 4 4 4 1.3 1.3 1.3
IB00CX43 Basics of Marketing 3 3 1.5 1.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5
IB00CX46 Basics of Accounting 3 3 3 1.5 1.5
IB00CX44 Company law and corporate governance 3 3 3 1 1 1
IB00CX47 Human Resource Management and Organisations 3 3 3 1 1 1
IB00CX48 Business Communication 2 2 2 1 1
KD00CU53 Introduction to Economics 4 4 4 1.3 1.3 1.3
IB00CX49 Business Mathematics 4 4 4 1.3 1.3 1.3
POLKUIB22-1007
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

51 - 66
POLKUIB22-1008
Alternative Professional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
POLKUIB22-1009
Developing Research and Professional Skills

(Valitaan kaikki)

3
IB00CX50 Professional Writing Skills 3 3 3 1.5 1.5
POLKUIB22-1010
Professional Studies Identified in Personal Curriculum

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1011
Mobility Studies

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1012
Project Studies

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1013
Multi-Field Project Studies

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1014
Language Studies

(Valitaan opintopisteitä: 18)

18
POLKUIB22-1015
Mandatory language studies for Finnish students

(Valitaan kaikki)

6
IB00CY40 Business Swedish 3 3 3 1.5 1.5
IB00CY70 Swedish Business Communication 3 3 3 1 1 1
VI00CV31 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CV33 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
POLKUIB22-1016
Mandatory language studies for non Finnish students

(Valitaan kaikki)

9
KD00CV35 Finnish 1 3 3 3 1.5 1.5
KD00CV37 Finnish 2 3 3 3 1 1 1
KD00CV39 Finnish 3 3 3 3 1 1 1
POLKUIB22-1017
Alternative Language Studies: Finnish students choose min. 9 cr/ Non Finnish students choose min. 6 cr

(Valitaan opintopisteitä: 9)

6 - 9
IB00CV43 German 1 3 3 3 1.5 1.5
IB00CV45 German 2 3 3 3 1 1 1
KD00CV49 Venäjä 1 (Russian 1) 3 3 3 1.5 1.5
KD00CV51 Venäjä 2 (Russian 2) 3 3 3 1 1 1
KD00CV57 Espanja 1 / Spanish 1 3 3 3 1.5 1.5
KD00CV59 Espanja 2 / Spanish 2 3 3 3 1 1 1
KD00CV65 Ranska 1 (French 1) 3 3 3 1 1 1
IB00CV71 Basic Swedish 1 3 3 3 1.5 1.5
IB00CV73 Basic Swedish 2 3 3 3 1 1 1
POLKUIB22-1018
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
LT00CV15 Online Business Project 5
IB00CV89 Gateway Inno 2
IB00CY73 Business Project 2 - 6
IB00CY74 eSport Management Project 6
Yhteensä 60 93 43.5 49.5 21.8 21.8 16.4 16.4 16.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Communication Skills
Information and Communication Technology
Introduction to Research and Development
Introduction to Project Work
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Communication Skills
Introduction to Research and Development
Introduction to Project Work
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Communication Skills
Information and Communication Technology
Introduction to Research and Development
Introduction to Project Work
Finnish 1
Finnish 2
Finnish 3
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK Innovation Week
Introduction to Research and Development
Introduction to Project Work
Online Business Project
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Introduction to Economics
Finnish 1
Finnish 2
Finnish 3
Venäjä 1 (Russian 1)
Venäjä 2 (Russian 2)
Espanja 1 / Spanish 1
Espanja 2 / Spanish 2
Ranska 1 (French 1)
Online Business Project
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Online Business Project
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Studying at a University of Applied Sciences
Career planning and internationalisation
Basics of Entrepreneurship
Introduction to IB programme
Setting up an Enterprise
Running and Developing an Enterprise
Basics of Marketing
Basics of Accounting
Company law and corporate governance
Human Resource Management and Organisations
Business Communication
Business Mathematics
Professional Writing Skills
Business Swedish
Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
German 1
German 2
Basic Swedish 1
Basic Swedish 2
Gateway Inno
Business Project
eSport Management Project

BBA kompetenssit

1 International Business Awareness

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to outline and evaluate the key patterns and trends in international business activity, the different approaches to internationalisation, the influence of increasing globalisation, international trade systems and financial relations and the role of several principal institutions (e.g. WTO, EU, IMF, World Bank) in international business
- is able to evaluate the impact of trends in the international business environment on one's own activities and on business policy.

Introduction to Economics
Finnish 1
Finnish 2
Finnish 3
Venäjä 1 (Russian 1)
Venäjä 2 (Russian 2)
Espanja 1 / Spanish 1
Espanja 2 / Spanish 2
Ranska 1 (French 1)
Online Business Project
2 Intercultural Adaptability

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to evaluate the differences between national, organisational and occupational cultures and to outline strategies for adapting to these differences in e.g. human resources management, marketing and intercultural communication
- is able to identify the relevant dimensions of cultures and develop self-awareness with regard to one's own cultural background
- is able to adapt one's behaviour to the standards of other cultures and to maintain an international network essential to one's duties.

Finnish 1
Finnish 2
Finnish 3
Venäjä 1 (Russian 1)
Venäjä 2 (Russian 2)
Espanja 1 / Spanish 1
Espanja 2 / Spanish 2
Ranska 1 (French 1)
3 International Operations Management

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to evaluate processes and make decisions involved in developing international export/import operations, for example, and focusing on supply-chain management and to explain the meaning and application of key logistical concepts.

Online Business Project
4 International Marketing Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to carry out a country analysis on the macro-, micro- and industrial levels and to conduct an international market survey for evaluating foreign market opportunities and competition
- is able to formulate market-entry strategies, draft an international marketing plan and to implement, co-ordinate and manage an international marketing (and sales) scheme and project
- is able to create, develop and maintain profitable customer relationships.

Online Business Project
5 International Strategic Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to utilise the conceptual and visionary skills to contribute to the development, evaluation and implementation of the internationalisation strategy of a company
- is able to pro-actively seek and commercially evaluate business opportunities for both new and existing products; understands risk-taking as a way to optimise business profit
- is able to compile and defend a business plan for a (start-up) company
- is able to perform a variety of cost and revenue calculations and to transform these data into information needed for decision-making and budgeting
- is able to contribute to and evaluate key accounting summaries and investment opportunities.

Introduction to Economics
Online Business Project
6 Organisational Development

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to research and analyse relevant international business problems, to propose policy objectives and to prepare alternative solutions to optimise business and human resource processes for strengthening the synergy between strategic, structural and cultural aspects of an organisation.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Studying at a University of Applied Sciences
Career planning and internationalisation
Communication Skills
Information and Communication Technology
Basics of Entrepreneurship
SeAMK Innovation Week
Introduction to Research and Development
Introduction to Project Work
Introduction to IB programme
Setting up an Enterprise
Running and Developing an Enterprise
Basics of Marketing
Basics of Accounting
Company law and corporate governance
Human Resource Management and Organisations
Business Communication
Business Mathematics
Professional Writing Skills
Business Swedish
Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
German 1
German 2
Basic Swedish 1
Basic Swedish 2
Gateway Inno
Business Project
eSport Management Project

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
POLKUIB22-1001
BASIC STUDIES

(Valitaan kaikki)

52
POLKUIB22-1002
Basic Studies Common to all in SeAMK

(Valitaan kaikki)

20
POLKUIB22-1003
Building Competence

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG96 Studying at a University of Applied Sciences 2
XX00CG97 Career planning and internationalisation 2
YPOE3A3 Communication Skills 3
YPOE4A3 Information and Communication Technology 3
POLKUIB22-1004
Business and Entrepreneurship Competence

(Valitaan kaikki)

5
XX00CY41 Basics of Entrepreneurship 3
XX00BE94 SeAMK Innovation Week 2
POLKUIB22-1005
Research and Project Work Skills

(Valitaan kaikki)

5
YPOE1C2 Introduction to Research and Development 2
YPOE2C3 Introduction to Project Work 3
POLKUIB22-1006
Programme-specific Basic Studies

(Valitaan kaikki)

32
IB00CX40 Introduction to IB programme 2
IB00CL26 Setting up an Enterprise 4
IB00CX42 Running and Developing an Enterprise 4
IB00CX43 Basics of Marketing 3
IB00CX46 Basics of Accounting 3
IB00CX44 Company law and corporate governance 3
IB00CX47 Human Resource Management and Organisations 3
IB00CX48 Business Communication 2
KD00CU53 Introduction to Economics 4
IB00CX49 Business Mathematics 4
POLKUIB22-1007
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

51 - 66
POLKUIB22-1008
Alternative Professional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
POLKUIB22-1009
Developing Research and Professional Skills

(Valitaan kaikki)

3
IB00CX50 Professional Writing Skills 3
POLKUIB22-1010
Professional Studies Identified in Personal Curriculum

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1011
Mobility Studies

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1012
Project Studies

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1013
Multi-Field Project Studies

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
POLKUIB22-1014
Language Studies

(Valitaan opintopisteitä: 18)

18
POLKUIB22-1015
Mandatory language studies for Finnish students

(Valitaan kaikki)

6
IB00CY40 Business Swedish 3
IB00CY70 Swedish Business Communication 3
VI00CV31 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CV33 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
POLKUIB22-1016
Mandatory language studies for non Finnish students

(Valitaan kaikki)

9
KD00CV35 Finnish 1 3
KD00CV37 Finnish 2 3
KD00CV39 Finnish 3 3
POLKUIB22-1017
Alternative Language Studies: Finnish students choose min. 9 cr/ Non Finnish students choose min. 6 cr

(Valitaan opintopisteitä: 9)

6 - 9
IB00CV43 German 1 3
IB00CV45 German 2 3
KD00CV49 Venäjä 1 (Russian 1) 3
KD00CV51 Venäjä 2 (Russian 2) 3
KD00CV57 Espanja 1 / Spanish 1 3
KD00CV59 Espanja 2 / Spanish 2 3
KD00CV65 Ranska 1 (French 1) 3
IB00CV71 Basic Swedish 1 3
IB00CV73 Basic Swedish 2 3
POLKUIB22-1018
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
LT00CV15 Online Business Project 5
IB00CV89 Gateway Inno 2
IB00CY73 Business Project 2 - 6
IB00CY74 eSport Management Project 6