Siirry suoraan sisältöön

Maatalouden yritystalouden opintoja: MAAYR22

Tunnus: MAAYR22

Kesto:
1 vuotta (15 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Koulutus antaa kattavan kuvan maatalousyrityksen talouden suunnitteluun ja hallintaan liittyvistä tekijöistä. Koulutuskokonaisuudessa käsitellään maatalousyrittämiseen liittyviä keskeisiä toimintoja ja periaatteita. Koulutus antaa työkaluja maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavien peruslaskelmia laatimiseen sekä tukea liikkeenjohdolliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Koulutuksessa läpikäydään myös maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet sekä maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja maatalouspolitiikan eri osa-alueet.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
MAAYR22-1001
Maatalouden yritystalouden opintoja

(Valitaan kaikki)

15
9A00BW75 Maatalouden yritystalouden perusteet 5 5 5 2.5 2.5
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5 5 5 2.5 2.5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 15 15 10 5 5 5 1.67 1.67 1.67

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MAAYR22-1001
Maatalouden yritystalouden opintoja

(Valitaan kaikki)

15
9A00BW75 Maatalouden yritystalouden perusteet 5
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5