Siirry suoraan sisältöön

Maatalouden yritystalouden opintoja: MAAYR21

Tunnus: MAAYR21

Kesto:
1 vuotta (15 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

Koulutus antaa kattavan kuvan maatalousyrityksen talouden suunnitteluun ja hallintaan liittyvistä tekijöistä. Koulutuskokonaisuudessa käsitellään maatalousyrittämiseen liittyviä keskeisiä toimintoja ja periaatteita. Koulutus antaa työkaluja maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavien peruslaskelmia laatimiseen sekä tukea liikkeenjohdolliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Koulutuksessa läpikäydään myös maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet sekä maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja maatalouspolitiikan eri osa-alueet.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 Syksy
2021
Kevät
2022
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022
MAAYR21-1001
Maatalouden yritystalouden opintoja

(Valitaan kaikki)

15
9A00BW75 Maatalouden yritystalouden perusteet 5 5 5 2.5 2.5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5 5 5 2.5 2.5
Yhteensä 15 15 10 5 5 5 1.7 1.7 1.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MAAYR21-1001
Maatalouden yritystalouden opintoja

(Valitaan kaikki)

15
9A00BW75 Maatalouden yritystalouden perusteet 5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5