Siirry suoraan sisältöön

Taloushallinnon perusteet: TAPE23

Tunnus: TAPE23

Kesto:
1 vuotta (12 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Taloushallinto on keskeinen osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Taloushallinnon osaamista tarvitaan erilaisissa työtehtävissä ja tämän koulutuksen avulla voit lisätä ja syventää osaamistasi taloushallinnon keskeisillä osa-alueilla.

Koulutus antaa yleiskäsityksen kirjanpidosta ja sen hoitamisesta yrityksessä sekä auttaa arvioimaan ja analysoimaan yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Koulutuksessa käydään läpi myös yrityksen ulkoisen laskentatoimen keskeisen sisällön sekä tehtävät. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää yrityksen taloudellista informaatiota päätöksenteossa.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
TAPE23-1002
Taloushallinnon perusteet

(Valitaan kaikki)

12
KD07APLA010 Laskentatoimen perusteet 5 5 5 2.5 2.5
LT00DK37 Yrityksen taloushallinto 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3 3 3 1 1 1
Yhteensä 12 12 5 7 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TAPE23-1002
Taloushallinnon perusteet

(Valitaan kaikki)

12
KD07APLA010 Laskentatoimen perusteet 5
LT00DK37 Yrityksen taloushallinto 4
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3