Siirry suoraan sisältöön

Tapahtumatuotannon osaaja: TAPA23

Tunnus: TAPA23

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Tapahtumilla viihdytetään, markkinoidaan, sitoutetaan ja ennen kaikkea tarjotaan unohtumattomia elämyksiä. Tapahtumatuotannon koulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa onnistunut tapahtuma. Suoritettuasi koulutuksen osaat rakentaa omaleimaisen ja vaikuttavan tapahtuman yrityksen, julkisyhteisön tai yhdistyksen tarpeisiin. Koulutus antaa hyvät valmiudet hyödyntää tapahtumatuotannon osaamista osana omaa työtäsi. Syyskuussa 2023 alkava osaamiskokonaisuus kattaa tapahtumatuotannon suunnittelun ja toteutuksen sekä palvelumuotoilun perusteet. Lisäksi koulutuksessa perehdytään kulttuurialan nykypäivän trendeihin ja uusien medioiden hyödyntämiseen tapahtumien markkinoinnissa ja toteutuksessa. Koulutuksessa tuodaan myös esiin tapahtumien poikkeusjärjestelyt ja varautumissuunnittelu osana tapahtumatuotantoa.
Kouluttajina toimivat SeAMKin kulttuurituotannon tapahtumatuotantoon ja visuaaliseen viestintään erikoistuneet lehtorit.

Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta tapahtumatuottamisesta, mutta asian omaksumiselle on eduksi, jos osallistuja voi kohdentaa harjoitukset omaan suunnitteilla olevaan tapahtumaan.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
TAPA23-1001
Tapahtuman peruspilarit

(Valitaan kaikki)

15
2B00CM27 Orientoivat opinnot 1 1 1 0.5 0.5
2B00BP20 Tuotannon prosessi kulttuurialalla 5 5 5 2.5 2.5
2B00BP38 Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet 3 3 3 1.5 1.5
2B00CG14 Palvelumuotoilu 6 6 6 3 3
TAPA23-1002
Tapahtumien ilme ja tulevaisuus

(Valitaan kaikki)

15
2B00BP21 Visuaalinen viestintä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5 5 5 1.7 1.7 1.7
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5 5 5 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 30 30 15 15 7.5 7.5 5.07 5.07 5.07

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TAPA23-1001
Tapahtuman peruspilarit

(Valitaan kaikki)

15
2B00CM27 Orientoivat opinnot 1
2B00BP20 Tuotannon prosessi kulttuurialalla 5
2B00BP38 Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet 3
2B00CG14 Palvelumuotoilu 6
TAPA23-1002
Tapahtumien ilme ja tulevaisuus

(Valitaan kaikki)

15
2B00BP21 Visuaalinen viestintä 5
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5