Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus: MPERKO22

Tunnus: MPERKO22

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamista, työskenteli sitten edistävässä tai ennaltaehkäisevässä toiminnassa tai hoidossa ja kuntoutuksessa.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus sopii sosiaali- ja terveysalan korkeasti koulutetuille ammattilaisille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Taustalla voi olla joko AMK-tutkinto tai opistoasteen tutkinto.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen keskeisenä osaamisalueena on mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön laaja-alainen ymmärrys ja ammatillisen asiantuntijuuden näkökulma.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksen mukainen palvelujärjestelmä– ja palveluohjausosaaminen sekä selkeää painopiste asiakaslähtöiseen ajatteluun, muun muassa osallisuuden vahvistamisen ja kokemustiedon avulla, on nostettu oppimistavoitteissa esiin.

Tärkeää on vahva alan substanssiosaaminen ja moniammatillisen yhteistyön osaaminen, jotta opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiudet ei ainoastaan ohjata, vaan myös tukea ja hoitaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä henkilöitä ja heidän läheisiään. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä edellyttävät uutta osaamista.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena toimiminen edellyttää omien tietojen, taitojen ja asenteiden tunnistamista ja jatkuvaa kehittämistä oman ammattitaidon ylläpitämiseksi, joten nämä on kuvattu yhtenä osaamisalueena.

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai opistotason tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Lisätiedot

Opintojaksot (30 op)
Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat 2 op
Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito 5 op
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 op
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5 op
Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
MPERKO22-1001
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

(Valitaan kaikki)

30
BZ00DA49 Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat 2 2 2 1 1
BZ00DA50 Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 5 5 2.5 2.5
BZ00DA51 Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BZ00DA52 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 8 8 2.7 2.7 2.7
BZ00DA53 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BZ00DA54 Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
Yhteensä 30 30 14.5 15.5 7.35 7.35 5.13 5.13 5.13

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.