Siirry suoraan sisältöön

Gateway to International Business: IGWIB22F

Tunnus: IGWIB22F

Kesto:
0.5 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

GATEWAY TO INTERNATIONAL BUSINESS/FALL is a one-semester programme on International Business intended for mobility students. The courses are from the Degree Programme for International Business (Bachelor of Business Administration)

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
1. / 2022 2. / 2022
IGWIB22F-1006
Language Studies

(Valitaan opintopisteitä: 6)

6 6 6 3 3
KD06APSU012 Finnish Language and Culture 3 3 3 1.5 1.5
KD07CYEN225 Doing Business in English 3 3 3 1.5 1.5
IGWIB22F-1001
Core Studies

(Valitaan opintopisteitä: 4)

4 4 4 2 2
IB00CV89 Gateway Inno 2 2 2 1 1
LT00CU77 Doing Business in the Nordic Countries 2 2 2 1 1
IB00CX76 Cross-Cultural Business 5 5 5 2.5 2.5
IGWIB22F-1007
Target area studies

(Valitaan opintopisteitä: 14)

14 14 14 7 7
IB00CY69 Foreign Trade Operations 5 5 5 2.5 2.5
KD00CU75 Business in the EU 3 3 3 1.5 1.5
KD00CU83 Business in Latin America 3 3 3 1.5 1.5
IB00CU81 Business in North America 3 3 3 1.5 1.5
IGWIB22F-1008
Professsional studies

(Valitaan yksi)

15 15 15 7.5 7.5
IGWIB22F-1009
Industrial Management

(Valitaan kaikki)

15 15 15 7.5 7.5
IB00CX80 Industrial Development 3 3 3 1.5 1.5
IB00CY67 Introduction to Industrial Automation 4 4 4 2 2
IB00CY37 Knowledge Management 3 3 3 1.5 1.5
IB00CX84 Logistics 5 5 5 2.5 2.5
IGWIB22F-1010
International Marketing

(Valitaan kaikki)

15 15 15 7.5 7.5
KD00CU91 Business-to-Business Marketing 3 3 3 1.5 1.5
IB00CX86 Cross-Cultural Marketing operations 3 3 3 1.5 1.5
IB00CX87 Digital Marketing 5 5 5 2.5 2.5
IB00DC49 Digital Marketing Metrics 4 4 4 2 2
IGWIB22F-1011
Optional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10 10 10 5 5
IB00CX91 Sport Business and Law: 5 5 5 2.5 2.5
IB00CX93 Sport and Event Marketing 5 5 5 2.5 2.5
IGWIB22F-1012
Optional Project Studies

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5 5 5 2.5 2.5
LT00CV15 Online Business Project 5 5 5 2.5 2.5
Yhteensä 30 74 74 37 37

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Ei liitettyjä opintojaksoja

2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Ei liitettyjä opintojaksoja

3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Ei liitettyjä opintojaksoja

4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Ei liitettyjä opintojaksoja

5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Finnish Language and Culture
Doing Business in English
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Doing Business in English
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Gateway Inno
Doing Business in the Nordic Countries
Cross-Cultural Business
Foreign Trade Operations
Business in the EU
Business in Latin America
Business in North America
Industrial Development
Introduction to Industrial Automation
Knowledge Management
Logistics
Business-to-Business Marketing
Cross-Cultural Marketing operations
Digital Marketing
Digital Marketing Metrics
Sport Business and Law:
Sport and Event Marketing
Online Business Project

BBA kompetenssit

1 International Business Awareness

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to outline and evaluate the key patterns and trends in international business activity, the different approaches to internationalisation, the influence of increasing globalisation, international trade systems and financial relations and the role of several principal institutions (e.g. WTO, EU, IMF, World Bank) in international business
- is able to evaluate the impact of trends in the international business environment on one's own activities and on business policy.

Doing Business in English
2 Intercultural Adaptability

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to evaluate the differences between national, organisational and occupational cultures and to outline strategies for adapting to these differences in e.g. human resources management, marketing and intercultural communication
- is able to identify the relevant dimensions of cultures and develop self-awareness with regard to one's own cultural background
- is able to adapt one's behaviour to the standards of other cultures and to maintain an international network essential to one's duties.

Finnish Language and Culture
Doing Business in English
3 International Operations Management

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to evaluate processes and make decisions involved in developing international export/import operations, for example, and focusing on supply-chain management and to explain the meaning and application of key logistical concepts.

Doing Business in English
4 International Marketing Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to carry out a country analysis on the macro-, micro- and industrial levels and to conduct an international market survey for evaluating foreign market opportunities and competition
- is able to formulate market-entry strategies, draft an international marketing plan and to implement, co-ordinate and manage an international marketing (and sales) scheme and project
- is able to create, develop and maintain profitable customer relationships.

Ei liitettyjä opintojaksoja

5 International Strategic Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to utilise the conceptual and visionary skills to contribute to the development, evaluation and implementation of the internationalisation strategy of a company
- is able to pro-actively seek and commercially evaluate business opportunities for both new and existing products; understands risk-taking as a way to optimise business profit
- is able to compile and defend a business plan for a (start-up) company
- is able to perform a variety of cost and revenue calculations and to transform these data into information needed for decision-making and budgeting
- is able to contribute to and evaluate key accounting summaries and investment opportunities.

Ei liitettyjä opintojaksoja

6 Organisational Development

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to research and analyse relevant international business problems, to propose policy objectives and to prepare alternative solutions to optimise business and human resource processes for strengthening the synergy between strategic, structural and cultural aspects of an organisation.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Gateway Inno
Doing Business in the Nordic Countries
Cross-Cultural Business
Foreign Trade Operations
Business in the EU
Business in Latin America
Business in North America
Industrial Development
Introduction to Industrial Automation
Knowledge Management
Logistics
Business-to-Business Marketing
Cross-Cultural Marketing operations
Digital Marketing
Digital Marketing Metrics
Sport Business and Law:
Sport and Event Marketing
Online Business Project

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
IGWIB22F-1006
Language Studies

(Valitaan opintopisteitä: 6)

6
KD06APSU012 Finnish Language and Culture 3
KD07CYEN225 Doing Business in English 3
IGWIB22F-1001
Core Studies

(Valitaan opintopisteitä: 4)

4
IB00CV89 Gateway Inno 2
LT00CU77 Doing Business in the Nordic Countries 2
IB00CX76 Cross-Cultural Business 5
IGWIB22F-1007
Target area studies

(Valitaan opintopisteitä: 14)

14
IB00CY69 Foreign Trade Operations 5
KD00CU75 Business in the EU 3
KD00CU83 Business in Latin America 3
IB00CU81 Business in North America 3
IGWIB22F-1008
Professsional studies

(Valitaan yksi)

15
IGWIB22F-1009
Industrial Management

(Valitaan kaikki)

15
IB00CX80 Industrial Development 3
IB00CY67 Introduction to Industrial Automation 4
IB00CY37 Knowledge Management 3
IB00CX84 Logistics 5
IGWIB22F-1010
International Marketing

(Valitaan kaikki)

15
KD00CU91 Business-to-Business Marketing 3
IB00CX86 Cross-Cultural Marketing operations 3
IB00CX87 Digital Marketing 5
IB00DC49 Digital Marketing Metrics 4
IGWIB22F-1011
Optional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
IB00CX91 Sport Business and Law: 5
IB00CX93 Sport and Event Marketing 5
IGWIB22F-1012
Optional Project Studies

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
LT00CV15 Online Business Project 5