Siirry suoraan sisältöön

Gateway to International Business: IGWIB20F

Tunnus: IGWIB20F

Kesto:
0.5 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

GATEWAY TO INTERNATIONAL BUSINESS/FALL is a one-semester programme on International Business intended for mobility students. The courses are from the Degree Programme for International Business (Bachelor of Business Administration)

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 Syksy
2020
1. / 2020 2. / 2020
IGWIB20F-1001
Core courses in International Business

(Valitaan opintopisteitä: 29)

0 - 29
KD19BINT002 International Business Operations and Strategies 6 6 6 3 3
KD19BINT003 Cross-Cultural Business and Marketing Communication 6 6 6 3 3
KD06BNMA622 International Marketing Management and Research 6 6 6 3 3
KD19BINT004 International Business Simulation 4 4 4 2 2
LT00BP62 Foreign Trade Operations 5
IB00CL22 Gateway Inno 2
IGWIB20F-1009
Choose Professional Studies in International Business or Digital Business

(Valitaan opintopisteitä: 17)

0 - 17
IGWIB20F-1007
Professional Studies in International Business

(Valitaan opintopisteitä: 17)

0 - 17
KE16BUTU123 Logistics 3 3 3 1.5 1.5
KD06BNMA621 Business-to-Business Marketing 3 3 3 1.5 1.5
KD06BNMA639 Business in the EU 3 3 3 1.5 1.5
LT00BD70 Doing Business in the Nordic Countries 2 2 2 1 1
KD07CYEN294 Business in North America 3 3 3 1.5 1.5
KD07CNMA692 Business in Latin America 3 3 3 1.5 1.5
KD06CNMA710 Business in China 2
IGWIB20F-1008
Professional Studies in Digital Business

(Valitaan opintopisteitä: 17)

0 - 17
LT00BP07 Digital Business Models 5 5 5 2.5 2.5
KD06CNTT720 Creating Websites 3 3 3 1.5 1.5
LT00BP08 Digital Business Processes 5 5 5 2.5 2.5
LT00BP12 Data Security and Digital Law 4
IGWIB20F-1006
Research skills

(Valitaan opintopisteitä: 3)

0 - 3
KD19BRW002 Research Methods 3 3 3 1.5 1.5
IGWIB20F-1005
Language and Culture Studies

(Valitaan opintopisteitä: 6)

0 - 6
KD06APSU012 Finnish Language and Culture 3 3 3 1.5 1.5
KD07CYEN225 Doing Business in English 3 3 3 1.5 1.5
Yhteensä 30 61 61 30.5 30.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Research Methods
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

International Business Simulation
Research Methods
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

International Business Simulation
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Digital Business Models
Research Methods
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

International Business Operations and Strategies
Cross-Cultural Business and Marketing Communication
International Marketing Management and Research
International Business Simulation
Logistics
Business-to-Business Marketing
Business in the EU
Business in North America
Business in Latin America
Digital Business Models
Creating Websites
Digital Business Processes
Finnish Language and Culture
Doing Business in English
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

International Business Operations and Strategies
Cross-Cultural Business and Marketing Communication
International Marketing Management and Research
International Business Simulation
Logistics
Business-to-Business Marketing
Digital Business Models
Digital Business Processes
Doing Business in English
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Research Methods
Luokittelemattomat
Foreign Trade Operations
Gateway Inno
Doing Business in the Nordic Countries
Business in China
Data Security and Digital Law

BBA kompetenssit

1 International Business Awareness

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to outline and evaluate the key patterns and trends in international business activity, the different approaches to internationalisation, the influence of increasing globalisation, international trade systems and financial relations and the role of several principal institutions (e.g. WTO, EU, IMF, World Bank) in international business
- is able to evaluate the impact of trends in the international business environment on one's own activities and on business policy.

International Business Simulation
Business in the EU
Business in North America
Business in Latin America
Doing Business in English
2 Intercultural Adaptability

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to evaluate the differences between national, organisational and occupational cultures and to outline strategies for adapting to these differences in e.g. human resources management, marketing and intercultural communication
- is able to identify the relevant dimensions of cultures and develop self-awareness with regard to one's own cultural background
- is able to adapt one's behaviour to the standards of other cultures and to maintain an international network essential to one's duties.

Cross-Cultural Business and Marketing Communication
International Marketing Management and Research
International Business Simulation
Business in the EU
Business in North America
Business in Latin America
Creating Websites
Finnish Language and Culture
Doing Business in English
3 International Operations Management

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to evaluate processes and make decisions involved in developing international export/import operations, for example, and focusing on supply-chain management and to explain the meaning and application of key logistical concepts.

International Business Operations and Strategies
International Business Simulation
Logistics
Digital Business Models
Digital Business Processes
Doing Business in English
4 International Marketing Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to carry out a country analysis on the macro-, micro- and industrial levels and to conduct an international market survey for evaluating foreign market opportunities and competition
- is able to formulate market-entry strategies, draft an international marketing plan and to implement, co-ordinate and manage an international marketing (and sales) scheme and project
- is able to create, develop and maintain profitable customer relationships.

International Marketing Management and Research
International Business Simulation
Business-to-Business Marketing
5 International Strategic Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to utilise the conceptual and visionary skills to contribute to the development, evaluation and implementation of the internationalisation strategy of a company
- is able to pro-actively seek and commercially evaluate business opportunities for both new and existing products; understands risk-taking as a way to optimise business profit
- is able to compile and defend a business plan for a (start-up) company
- is able to perform a variety of cost and revenue calculations and to transform these data into information needed for decision-making and budgeting
- is able to contribute to and evaluate key accounting summaries and investment opportunities.

International Business Simulation
Digital Business Models
6 Organisational Development

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to research and analyse relevant international business problems, to propose policy objectives and to prepare alternative solutions to optimise business and human resource processes for strengthening the synergy between strategic, structural and cultural aspects of an organisation.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Foreign Trade Operations
Gateway Inno
Doing Business in the Nordic Countries
Business in China
Data Security and Digital Law
Research Methods

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
IGWIB20F-1001
Core courses in International Business

(Valitaan opintopisteitä: 29)

0 - 29
KD19BINT002 International Business Operations and Strategies 6
KD19BINT003 Cross-Cultural Business and Marketing Communication 6
KD06BNMA622 International Marketing Management and Research 6
KD19BINT004 International Business Simulation 4
LT00BP62 Foreign Trade Operations 5
IB00CL22 Gateway Inno 2
IGWIB20F-1009
Choose Professional Studies in International Business or Digital Business

(Valitaan opintopisteitä: 17)

0 - 17
IGWIB20F-1007
Professional Studies in International Business

(Valitaan opintopisteitä: 17)

0 - 17
KE16BUTU123 Logistics 3
KD06BNMA621 Business-to-Business Marketing 3
KD06BNMA639 Business in the EU 3
LT00BD70 Doing Business in the Nordic Countries 2
KD07CYEN294 Business in North America 3
KD07CNMA692 Business in Latin America 3
KD06CNMA710 Business in China 2
IGWIB20F-1008
Professional Studies in Digital Business

(Valitaan opintopisteitä: 17)

0 - 17
LT00BP07 Digital Business Models 5
KD06CNTT720 Creating Websites 3
LT00BP08 Digital Business Processes 5
LT00BP12 Data Security and Digital Law 4
IGWIB20F-1006
Research skills

(Valitaan opintopisteitä: 3)

0 - 3
KD19BRW002 Research Methods 3
IGWIB20F-1005
Language and Culture Studies

(Valitaan opintopisteitä: 6)

0 - 6
KD06APSU012 Finnish Language and Culture 3
KD07CYEN225 Doing Business in English 3