Siirry suoraan sisältöön

Gateway to International Business: IGWIB24S

Tunnus: IGWIB24S

Kesto:
0.5 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Kuvaus

GATEWAY TO INTERNATIONAL BUSINESS/FALL is a one-semester programme on International Business intended for mobility students. The courses are from the Degree Programme for International Business (Bachelor of Business Administration)

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 Kevät
2024
3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
IGWIB24S-1002
Core Studies

(Valitaan kaikki)

12 4 4 2 2
KD06APSU012 Finnish Language and Culture 3 3 3 1.5 1.5
IB00CV89 Gateway Inno 2 2 2 1 1
LT00CU77 Doing Business in the Nordic Countries 2 2 2 1 1
IB00CY69 Foreign Trade Operations 5 5 5 2.5 2.5
IGWIB24S-1004
Professional studies

(Valitaan yksi)

15 15 15 7.5 7.5
IGWIB24S-1005
Sustainable Management

(Valitaan kaikki)

15
IB00CX98 Business Ethics 5 3.3 3.3 1.7 1.7
IB00CX90 Circular Economy 5 3.3 3.3 1.7 1.7
IB00CX89 Sustainablity and Quality Management 5 3.3 3.3 1.7 1.7
IGWIB24S-1006
Digital Business

(Valitaan kaikki)

15
IB00CY33 Business Intelligence 3 2 2 1 1
IB00CY36 Data Security and Digital Law 3 2 2 1 1
IB00CX97 Digital Content Creation 4 2.7 2.7 1.3 1.3
LT00CV05 E-Commerce Web Design 5 3.3 3.3 1.7 1.7
IGWIB24S-1007
Optional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3 10 10 5 5
KD07CYEN225 Doing Business in English 3 3 3 1.5 1.5
KD00CU75 Business in the EU 3 3 3 1.5 1.5
IB00DK87 Business in Africa 3 2 2 1 1
KD00CU87 Business in China 2 1.3 1.3 0.7 0.7
IB00DL08 Business-to-Business (B2B) Sales 5 3.3 3.3 1.7 1.7
Yhteensä 30 44.5 44.5 22.47 22.47 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Ei liitettyjä opintojaksoja

2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Business Ethics
Circular Economy
Sustainablity and Quality Management
Business-to-Business (B2B) Sales
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

E-Commerce Web Design
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Gateway Inno
E-Commerce Web Design
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Finnish Language and Culture
Gateway Inno
Doing Business in the Nordic Countries
Foreign Trade Operations
Business Ethics
Circular Economy
Sustainablity and Quality Management
Business Intelligence
Data Security and Digital Law
Digital Content Creation
E-Commerce Web Design
Doing Business in English
Business in the EU
Business in Africa
Business in China
Business-to-Business (B2B) Sales
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Doing Business in English
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Business Intelligence
Data Security and Digital Law
Luokittelemattomat

BBA kompetenssit

1 International Business Awareness

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to outline and evaluate the key patterns and trends in international business activity, the different approaches to internationalisation, the influence of increasing globalisation, international trade systems and financial relations and the role of several principal institutions (e.g. WTO, EU, IMF, World Bank) in international business
- is able to evaluate the impact of trends in the international business environment on one's own activities and on business policy.

Finnish Language and Culture
Gateway Inno
Doing Business in the Nordic Countries
Foreign Trade Operations
Business Ethics
Circular Economy
Sustainablity and Quality Management
Business Intelligence
Data Security and Digital Law
Digital Content Creation
E-Commerce Web Design
Doing Business in English
Business in the EU
Business in Africa
Business in China
Business-to-Business (B2B) Sales
2 Intercultural Adaptability

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to evaluate the differences between national, organisational and occupational cultures and to outline strategies for adapting to these differences in e.g. human resources management, marketing and intercultural communication
- is able to identify the relevant dimensions of cultures and develop self-awareness with regard to one's own cultural background
- is able to adapt one's behaviour to the standards of other cultures and to maintain an international network essential to one's duties.

Finnish Language and Culture
Gateway Inno
Doing Business in the Nordic Countries
Foreign Trade Operations
Business Ethics
Circular Economy
Sustainablity and Quality Management
Business Intelligence
Data Security and Digital Law
Digital Content Creation
E-Commerce Web Design
Doing Business in English
Business in the EU
Business in Africa
Business in China
Business-to-Business (B2B) Sales
3 International Operations Management

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to evaluate processes and make decisions involved in developing international export/import operations, for example, and focusing on supply-chain management and to explain the meaning and application of key logistical concepts.

Sustainablity and Quality Management
Business Intelligence
Data Security and Digital Law
Doing Business in English
Business-to-Business (B2B) Sales
4 International Marketing Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to carry out a country analysis on the macro-, micro- and industrial levels and to conduct an international market survey for evaluating foreign market opportunities and competition
- is able to formulate market-entry strategies, draft an international marketing plan and to implement, co-ordinate and manage an international marketing (and sales) scheme and project
- is able to create, develop and maintain profitable customer relationships.

Digital Content Creation
E-Commerce Web Design
5 International Strategic Management

A Bachelor of Business Administration (IB):
- is able to utilise the conceptual and visionary skills to contribute to the development, evaluation and implementation of the internationalisation strategy of a company
- is able to pro-actively seek and commercially evaluate business opportunities for both new and existing products; understands risk-taking as a way to optimise business profit
- is able to compile and defend a business plan for a (start-up) company
- is able to perform a variety of cost and revenue calculations and to transform these data into information needed for decision-making and budgeting
- is able to contribute to and evaluate key accounting summaries and investment opportunities.

Gateway Inno
Circular Economy
6 Organisational Development

A Bachelor of Business Administration (IB) is able to research and analyse relevant international business problems, to propose policy objectives and to prepare alternative solutions to optimise business and human resource processes for strengthening the synergy between strategic, structural and cultural aspects of an organisation.

Gateway Inno
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
IGWIB24S-1002
Core Studies

(Valitaan kaikki)

12
KD06APSU012 Finnish Language and Culture 3
IB00CV89 Gateway Inno 2
LT00CU77 Doing Business in the Nordic Countries 2
IB00CY69 Foreign Trade Operations 5
IGWIB24S-1004
Professional studies

(Valitaan yksi)

15
IGWIB24S-1005
Sustainable Management

(Valitaan kaikki)

15
IB00CX98 Business Ethics 5
IB00CX90 Circular Economy 5
IB00CX89 Sustainablity and Quality Management 5
IGWIB24S-1006
Digital Business

(Valitaan kaikki)

15
IB00CY33 Business Intelligence 3
IB00CY36 Data Security and Digital Law 3
IB00CX97 Digital Content Creation 4
LT00CV05 E-Commerce Web Design 5
IGWIB24S-1007
Optional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
KD07CYEN225 Doing Business in English 3
KD00CU75 Business in the EU 3
IB00DK87 Business in Africa 3
KD00CU87 Business in China 2
IB00DL08 Business-to-Business (B2B) Sales 5