Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistotuotannon menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: 8A00CH84

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git). Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella ohjelmia, jotka voidaan testata hyvin. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa (Docker).

Sisältö

- Ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet
- Versionhallinta (git)
- Ohjelmistotestaus
- Jatkuva integrointi, jatkuva toimitus, Devops
- Kontitus (Docker)

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija hallitsee erilaiset testauksen välineet ja osaa suunnitella testattavia järjestelmiä. Opiskelija hallitsee Devops-kehityksen ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Aapo Koski
Opiskelijaryhmät
 • YTOJ22
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • WEB22
  Web-ohjelmointi
 • YTOJ21
  Insinööri (ylempiAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YAUTE21
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git). Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella ohjelmia, jotka voidaan testata hyvin. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa (Docker).

Sisältö

- Ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet
- Versionhallinta (git)
- Ohjelmistotestaus
- Jatkuva integrointi, jatkuva toimitus, Devops
- Kontitus (Docker)

Aika ja paikka

Lauantaisin SeAMK:lla sekä Teams:ssä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja luennoilla viitattu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot (myös tallenteet), harjoitustyöt, projektityö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 5x6 h, yhteensä 30 h
Harjoitustyöt 2 kpl, à 4-6 h, yhteensä 8-12 h
Projektityö ~12 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija hallitsee erilaiset testauksen välineet ja osaa suunnitella testattavia järjestelmiä. Opiskelija hallitsee Devops-kehityksen ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi projektityön perusteella, hyvistä harjoitustöistä arvosanan korotus.

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotannon peruskurssi

Ilmoittautumisaika

17.07.2020 - 01.11.2020

Ajoitus

17.08.2020 - 20.12.2020

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Aapo Koski
 • Petteri Mäkelä
Opiskelijaryhmät
 • OHSU19S
  Ohjelmistosuunnittelu
 • YAUTE19
  Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git). Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella ohjelmia, jotka voidaan testata hyvin. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa (Docker).

Sisältö

- Ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet
- Versionhallinta (git)
- Ohjelmistotestaus
- Jatkuva integrointi, jatkuva toimitus, Devops
- Kontitus (Docker)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tärkeimmät ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja (git).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotestauksen periaatteet ja osaa suunnitella testattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee Devops-kehityksen periaatteet ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää eri ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti ohjelmistojen versionhallintatyökaluja. Opiskelija hallitsee erilaiset testauksen välineet ja osaa suunnitella testattavia järjestelmiä. Opiskelija hallitsee Devops-kehityksen ja osaa hyödyntää kontti-tekniikkaa.

Esitietovaatimukset

Ohjelmistotuotannon peruskurssi