Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Ylempi AMK-tutkinto: YRAK20

Tunnus: YRAK20

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu rakennusalan yrityksissä ja organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen sisältöä on rakennettu vuosien varrella alueen insinööritoimistojen ja rakennusliikkeiden kanssa. Rakentamisen YAMK-koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kesken (YRAK-verkosto) on sisältöjä hiottu yhdessä edelleen. Kukin YRAK-verkoston ammattikorkeakoulu vastaa valtakunnallisesti sovitusta opintojaksosta.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot (rakennesuunnittelussa tai rakennustuotannossa) toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Rakennesuunnittelun opintojen tavoitteena on myös saavuttaa tarvittavat teoreettiset tiedot hakea ylintä suunnittelijan pätevyysvaatimusluokkaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022
YRAK20-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YRAK20-1008
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
YRAK20-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
KC28RY10310 Rakennusprojektin ohjaus 5 5 5 2.5 2.5
KC28RY10330 Rakennuttaminen 5 5 5 2.5 2.5
8E00BE92 Tietomallinnus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8E00BE95 Rakennusfysiikka 5 5 5 2.5 2.5
8E00CL14 Korjausrakentaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KC00CF46 Talouden johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8E00BE63 Rakenteiden mekaniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8E00BE65 Puurakenteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8E00BE67 Teräsrakenteet 5 5 5 2.5 2.5
8E00BE64 Betonirakenteet 5 5 5 2.5 2.5
YRAK20-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30 30 15 15 7.5 7.5 5 5 5
Yhteensä 60 50 40 20 30 25 15 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 12.5 12.5 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Tulevaisuuden esimiestyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Tulevaisuuden esimiestyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Tulevaisuuden esimiestyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Luokittelemattomat
Kehittäminen ja tutkiminen
Talouden johtaminen
Rakenteiden mekaniikka
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Betonirakenteet
Opinnäytetyö

Rakentaminen YAMK kompetenssit

Rakennusalan liiketoimintaosaaminen

- rakennushankkeen kustannusosaaminen
- yritystalouden ja rakennusalan liiketoimintaosaamisen hallinta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Talouden johtaminen
Rakentamisprosessiosaaminen

- talonrakenteiden rakennuttaminen, urakointi ja johtaminen
- asiakastarpeen tunnistaminen ja huomioonottaminen
- tuotannonohjauksen hallinta
- lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutusten huomioonottaminen
- rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallinta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Rakenteiden suunnitteluosaaminen

- talonrakenteiden rakennesuunnittelun hallinta eri materiaalien osalta
- rakenteiden staattisen toiminnan hallinta
- rakennusfysikaalisten ja –kemiallisten ilmiöiden hallinta ja kyky niiden huomioonottamiseen suunnittelussa
- muiden suunnittelualojen vaikutusten ymmärtäminen

Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Luokittelemattomat
Kehittäminen ja tutkiminen
Rakenteiden mekaniikka
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Betonirakenteet
Opinnäytetyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRAK20-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YRAK20-1008
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5
YRAK20-1007
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
KC28RY10310 Rakennusprojektin ohjaus 5
KC28RY10330 Rakennuttaminen 5
8E00BE92 Tietomallinnus 5
8E00BE95 Rakennusfysiikka 5
8E00CL14 Korjausrakentaminen 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
KC00CF46 Talouden johtaminen 5
8E00BE63 Rakenteiden mekaniikka 5
8E00BE65 Puurakenteet 5
8E00BE67 Teräsrakenteet 5
8E00BE64 Betonirakenteet 5
YRAK20-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30