Siirry suoraan sisältöön

Masters Degree Programme in International Business Management, Ylempi AMK-tutkinto: IBM22

Tunnus: IBM22

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

The programme aims to increase professional knowledge of international business. Having completed the programme, the student has grown into a business management professional capable of independent decision-making, working with management or demanding expert tasks in businesses that operate in the international market or are planning to go international. The first-year studies focus on the management of international business, which are common to all. The second-year studies consist of the studies advancing the student’s personal career development. Students can specialize either in the development of international business or project management. The thesis process will start during the first semester. The studies of research and development support the progress of thesis process throughout the study program. Furthermore, the study program includes elective studies which contribute to the student´s professional development. They will be organized in cooperation with Vaasa University of Applied Sciences. Multi-modal learning methods are used. Each course includes two two-day contact sessions on an average. The emphasis of learning is on independent work as well as solving distant learning assignments and studying online.The student´s salaried work during their studies and the competencies achieved through it can be used in order to complete a course. This is referred to as employment-integrated learning, and it can also be related to voluntary work or hobbies. It is essential that the things learnt through working contribute to the attainment of the learning goals of the course. Learning achieved through employment-integrated learning can be verified, for instance, through skills demonstrations and assignments.

Osaamistavoitteet

.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
IBM22-1009
Common Advanced Professional Studies

(Valitaan kaikki)

30
IBM22-1010
Management of International Business

(Valitaan kaikki)

20
KD00CL38 International Marketing Management 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00DA37 Human Resource Management in International Context 5 5 5 2.5 2.5
KD00DA38 Financial Management 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CL51 Strategic Management 5 5 5 2.5 2.5
IBM22-1011
Studies of Research and Development

(Valitaan kaikki)

10
KD00BT05 Scientific Writing 3 3 3 1.5 1.5
KD00BT07 Thesis Seminar 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KD00BT23 Research and Development Methods 5 5 5 2.5 2.5
IBM22-1012
Elective Advanced Professional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
IBM22-1013
Business Development and Growth

(Valitaan opintopisteitä: 30)

0 - 30
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00DA39 Digital Marketing Strategies 5 5 5 2.5 2.5
KD00DA40 Global Business Development 5 5 5 2.5 2.5
5D00BK84 Global Innovation Strategy 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00BW03 International Corporate Communication 5 5 5 2.5 2.5
KD00CL56 Managing Workplace Diversity and Inclusion 5 5 5 2.5 2.5
IBM22-1014
Project Management

(Valitaan opintopisteitä: 30)

0 - 30
KD00BL31 Project Planning 5 5 5 2.5 2.5
KD00BL29 Project Finance and Legal Environment 5 5 5 2.5 2.5
KD00BL27 Strategic Project Management 5 5 5 2.5 2.5
KD00BL33 Leadership in Global Projects 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5D00CP56 Project Control and Monitoring 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00BL37 Professional Qualification in Project Work 5 5 5 1.7 1.7 1.7
IBM22-1008
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
KD00BL39 Master's Thesis 30 30 30 10 10 10
KD19FYOT100 Maturity Test 0
Yhteensä 90 70 50 33 37 20 30 16.5 16.5 12.6 12.6 12.6 10 10 10 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Scientific Writing
Thesis Seminar
Research and Development Methods
International Corporate Communication
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Project Planning
Professional Qualification in Project Work
Master's Thesis
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Financial Management
Strategic Management
Scientific Writing
Thesis Seminar
Research and Development Methods
Circular Economy and New Business
Digital Marketing Strategies
Global Business Development
Global Innovation Strategy
International Corporate Communication
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Project Planning
Project Finance and Legal Environment
Strategic Project Management
Leadership in Global Projects
Project Control and Monitoring
Professional Qualification in Project Work
Master's Thesis
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Human Resource Management in International Context
Strategic Management
Digital Marketing Strategies
Global Innovation Strategy
International Corporate Communication
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Project Finance and Legal Environment
Strategic Project Management
Leadership in Global Projects
Master's Thesis
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Research and Development Methods
Circular Economy and New Business
Global Business Development
Global Innovation Strategy
Strategic Project Management
Professional Qualification in Project Work
Master's Thesis
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Circular Economy and New Business
Digital Marketing Strategies
Global Business Development
Global Innovation Strategy
International Corporate Communication
Project Finance and Legal Environment
Leadership in Global Projects
Master's Thesis
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Strategic Management
Circular Economy and New Business
Digital Marketing Strategies
Global Business Development
Project Planning
Project Control and Monitoring
Master's Thesis
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Financial Management
Scientific Writing
Thesis Seminar
Research and Development Methods
Project Planning
Project Finance and Legal Environment
Strategic Project Management
Leadership in Global Projects
Project Control and Monitoring
Professional Qualification in Project Work
Master's Thesis
Luokittelemattomat
Maturity Test

Masters Degree Programme in International Business Management competences

1. Research and development competence

Outlines and masters the methods of research and development and evaluates information critically and from the perspective of expertise. Outlines the goals of research and development activities and utilizes project competences, creating practical information. Masters research and development methods to the extent necessary in working life.

Scientific Writing
Thesis Seminar
Research and Development Methods
2. Strategic and leadership competence

Understands the importance of strategic planning as a competitive factor for a company or organization. Applies methods and means of strategic development and identifies the needs and goals of the organization, competence and personnel management. Masters the means of defining, managing and implementing strategic goals, competencies and processes.

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Financial Management
Strategic Management
Circular Economy and New Business
Digital Marketing Strategies
Global Business Development
Global Innovation Strategy
International Corporate Communication
Managing Workplace Diversity and Inclusion
Project Planning
Strategic Project Management
Leadership in Global Projects
Professional Qualification in Project Work
3. Competence in applying business thinking

Develops activities, practices and the work community in one's own field, taking into account changes in the operating and competitive environment. Considers the importance of customer orientation and multidisciplinary perspectives in the development of work communities. Utilizes the business mindset and develops and applies new practical ways of working.

International Marketing Management
Human Resource Management in International Context
Strategic Management
Circular Economy and New Business
Digital Marketing Strategies
Global Business Development
Global Innovation Strategy
International Corporate Communication
Managing Workplace Diversity and Inclusion
4. Economic and financial competence

Is able to manage the company's operations using economic development opportunities. Understand the methods and trends of business evaluation. Applies financial competences in the development of one's own organization and work environment. Outlines the strategic meanings of economic thinking.

Financial Management
Project Finance and Legal Environment
Project Control and Monitoring
5. Process management competence

Understands the importance of processes as part of a company's operational and strategic development. Applies process and project management methods and tools in their work environment. Is able to analyze, evaluate and develop company processes.

Financial Management
Thesis Seminar
Project Planning
Strategic Project Management
Leadership in Global Projects
Project Control and Monitoring
Professional Qualification in Project Work
Luokittelemattomat
Master's Thesis
Maturity Test

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
IBM22-1009
Common Advanced Professional Studies

(Valitaan kaikki)

30
IBM22-1010
Management of International Business

(Valitaan kaikki)

20
KD00CL38 International Marketing Management 5
KD00DA37 Human Resource Management in International Context 5
KD00DA38 Financial Management 5
KD00CL51 Strategic Management 5
IBM22-1011
Studies of Research and Development

(Valitaan kaikki)

10
KD00BT05 Scientific Writing 3
KD00BT07 Thesis Seminar 2
KD00BT23 Research and Development Methods 5
IBM22-1012
Elective Advanced Professional Studies

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
IBM22-1013
Business Development and Growth

(Valitaan opintopisteitä: 30)

0 - 30
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5
KD00DA39 Digital Marketing Strategies 5
KD00DA40 Global Business Development 5
5D00BK84 Global Innovation Strategy 5
LT00BW03 International Corporate Communication 5
KD00CL56 Managing Workplace Diversity and Inclusion 5
IBM22-1014
Project Management

(Valitaan opintopisteitä: 30)

0 - 30
KD00BL31 Project Planning 5
KD00BL29 Project Finance and Legal Environment 5
KD00BL27 Strategic Project Management 5
KD00BL33 Leadership in Global Projects 5
5D00CP56 Project Control and Monitoring 5
KD00BL37 Professional Qualification in Project Work 5
IBM22-1008
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
KD00BL39 Master's Thesis 30
KD19FYOT100 Maturity Test 0