Siirry suoraan sisältöön

Sosionomina varhaiskasvatuksessaLaajuus (2 op)

Tunnus: BE00DC22

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tuoda esiin sosionomin erityisen varhaiskasvatusosaamisen ja vahvuudet. Opiskelija on sisäistänyt monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen osana varhaiskasvatustyötä ja hän osaa kuvata sosionomin roolia osana varhaiskasvatuksen tiimiä. Hän osaa tuoda esiin perheiden monimuotoisuuden sekä monikulttuurisuuden sensitiivisen kohtaamisen merkityksen varhaiskasvatustyössä. Opiskelijalla on valmius toteuttaa perhelähtöistä työotetta. Opiskelijalla osaa pohtia perustellen sosionomin osaamisen hyödyntämistä varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisessä.

Sisältö

- sosionomin kompetenssit varhaiskasvatuksessa
- monialaisuus ja verkostoituminen varhaiskasvatuksessa
- varhaiskasvatuksen kehittäminen

Esitietovaatimukset

Kaikki edeltävät varhaiskasvatuksen opintokokonaisuuden opintojaksot.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa joitakin sosionomin varhaiskasvatusosaamisen alueita ja vahvuuksia. Hän tunnistaa käsitteen monialaisuus varhaiskasvatuksessa ja osaa määritellä sosionomin roolin osana varhaiskasvatuksen tiimiä. Opiskelija osaa jossakin määrin kuvata perheiden monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden sensitiivisen kohtaamisen merkitystä varhaiskasvatustyössä. Opiskelija tunnistaa perhelähtöisen työotteen käsitteen jossakin määrin. Opiskelija osaa määritellä käsitteen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää keskeisimmät sosionomin varhaiskasvatusosaamisen alueet ja vahvuudet. Hän osaa kuvata ja selittää niitä käyttäen teoriatietoa. Opiskelija osaa kuvata perustellen monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä osana varhaiskasvatustyötä. Hän osaa kertoa sosionomin roolista osana varhaiskasvatuksen tiimiä. Opiskelija osaa tuoda esiin perheiden monimuotoisuuden sekä monikulttuurisuuden sensitiivisen kohtaamisen merkityksen varhaiskasvatustyössä. Opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen perhelähtöisen työotteen ja osaa kertoa sen merkityksestä perustellen. Opiskelijalla osaa tuoda esiin sosionomin osaamista varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laaja-alaisesti analysoida sosionomin erityistä osaamista ja vahvuuksia varhaiskasvatuksessa teoriatiedon avulla. Hän on sisäistänyt monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen osana varhaiskasvatustyötä ja hän osaa kuvata monipuolisesti analysoiden sosionomin roolia osana varhaiskasvatuksen tiimiä. Hän osaa tuoda analysoiden esiin perheiden monimuotoisuuden sekä monikulttuurisuuden sensitiivisen kohtaamisen merkityksen varhaiskasvatustyössä. Opiskelijalla on valmius toteuttaa perhelähtöistä työotetta ja hän osaa kertoa sen merkityksestä monipuolisesti. Opiskelijalla on kyky arvioida monipuolisesti ja vertaillen sosionomin osaamista varhaiskasvatuspalveluiden kehittäjänä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuutta suorittaville.