Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja kypsyyskoeLaajuus (5 op)

Tunnus: SH00CT94

Osaamistavoitteet

Opiskelija.
-hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
-kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis-, innovaatio- tai tutkimusprosessiin toteuttaessaan ja raportoidesaan opinnäytetyötään työelämän kanssa.
-osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja toteuttaessaan ja raportoidessaan opinnäytetyötään.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäyteprosessissaan.
-esittää valmiin opinnäytetyönsä, jossa hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäytetyössään.
-osaa analysoida ja arvioida opinnäytetyönsä menetelmällisiä ja sisällöllisiä kysymyksiä kypsyysnäytteessä.

Sisältö

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Toisen opinnäytetyön toteutuksen opponointi.

Esitietovaatimukset

Työelämälähtöinen opinnäytetyön suunnitelma (=5 op) tulisi olla hyväksytty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.