Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportointi, esittäminen ja kypsyyskoeLaajuus (5 op)

Tunnus: SH00CT94

Osaamistavoitteet

Opiskelija.
-hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
-kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis-, innovaatio- tai tutkimusprosessiin toteuttaessaan ja raportoidesaan opinnäytetyötään työelämän kanssa.
-osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja toteuttaessaan ja raportoidessaan opinnäytetyötään.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäyteprosessissaan.
-esittää valmiin opinnäytetyönsä, jossa hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäytetyössään.
-osaa analysoida ja arvioida opinnäytetyönsä menetelmällisiä ja sisällöllisiä kysymyksiä kypsyysnäytteessä.

Sisältö

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Toisen opinnäytetyön toteutuksen opponointi.

Esitietovaatimukset

Työelämälähtöinen opinnäytetyön suunnitelma (=5 op) tulisi olla hyväksytty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 08.09.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Helena Sarvikas
 • Suzana Zegrea
 • Sinikka Vainionpää
 • Virpi Rantanen
Opiskelijaryhmät
 • MSH21S
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija.
-hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
-kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis-, innovaatio- tai tutkimusprosessiin toteuttaessaan ja raportoidesaan opinnäytetyötään työelämän kanssa.
-osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja toteuttaessaan ja raportoidessaan opinnäytetyötään.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäyteprosessissaan.
-esittää valmiin opinnäytetyönsä, jossa hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäytetyössään.
-osaa analysoida ja arvioida opinnäytetyönsä menetelmällisiä ja sisällöllisiä kysymyksiä kypsyysnäytteessä.

Sisältö

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Toisen opinnäytetyön toteutuksen opponointi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Esitietovaatimukset

Työelämälähtöinen opinnäytetyön suunnitelma (=5 op) tulisi olla hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 20.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 08.09.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Helena Sarvikas
 • Meri Matala-Aho
 • Suzana Zegrea
 • Sh1kl Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • SH21S
  Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija.
-hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
-kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis-, innovaatio- tai tutkimusprosessiin toteuttaessaan ja raportoidesaan opinnäytetyötään työelämän kanssa.
-osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja toteuttaessaan ja raportoidessaan opinnäytetyötään.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäyteprosessissaan.
-esittää valmiin opinnäytetyönsä, jossa hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäytetyössään.
-osaa analysoida ja arvioida opinnäytetyönsä menetelmällisiä ja sisällöllisiä kysymyksiä kypsyysnäytteessä.

Sisältö

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Toisen opinnäytetyön toteutuksen opponointi.

Oppimateriaalit

SeAMK-ohjeet ja lomakkeet opinnäytetyön tekemiseen (SeAmk - intra)

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Opinnäytetyön seminaarit, esitys, opponointi, arviointikeskustelu, kypsyysnäyte

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa (vrt. hankkeistaminen)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kypsyysnäyte

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 5x 26,6 t = 133 t
Tästä loppuseminaarityöskentelyyn (esitys ja opponointi) varataan 18 t - itsenäiseen työskentelyyn jää tällöin 115 t

realization.localizedApproveRejectDescription

Opinnäytetyön arviointikriteerit on kirjattu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön yhteisessä kriteeristössä.

Sisällön jaksotus

Lähetä työ ennen palautusta äidinkielen tarkastukseen.
Englanninkielinen tiivistelmä tulee lähettää tarkastettavaksi englannin opettajalle.
Opinnäytetyön palautus kevät - alkusyksy 2024
Kypsyyskoe (= 120 min) kevät-alkusyksy 2024
Opinnäytetöiden tarkistaminen Urkund-plagioinninesto -ohjelmalla
Opinnäytetyön loppuseminaarit ja arvioinnit kevät-alkusyksy 2024
Arvioinnin jälkeen työn tallentaminen Theseukseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arviointikriteerit on kirjattu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön yhteisessäkriteeristössä.
Opiskelija:
-hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
-kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis-, innovaatio- tai tutkimusprosessiin toteuttaessaan ja raportoidesaan opinnäytetyötään työelämän kanssa.
-osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja toteuttaessaan ja raportoidessaan opinnäytetyötään.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäyteprosessissaan.
-esittää valmiin opinnäytetyönsä, jossa hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäytetyössään.
-osaa analysoida ja arvioida opinnäytetyönsä menetelmällisiä ja sisällöllisiä kysymyksiä kypsyysnäytteessä.

Esitietovaatimukset

Työelämälähtöinen opinnäytetyön suunnitelma (=5 op) tulisi olla hyväksytty.