Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutusLaajuus (5 op)

Tunnus: SH00CS24

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis-, innovaatio- tai tutkimusprosessiin toteuttaessaan ja raportoidessaan opinnäytetyötään työelämän kanssa.
-osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja toteuttaessaan ja raportoidessaan opinnäytetyötään.
-osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa omassa opinnäyteprosessissaan.

Sisältö

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Toisen opinnäytetyön toteutuksen opponointi.

Esitietovaatimukset

Työelämälähtöinen opinnäytetyön suunnitelma (=5 op) tulisi olla hyväksytty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön yhteiset arviointikriteerit Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.