Siirry suoraan sisältöön

Ruoka ja terveysLaajuus (3 op)

Tunnus: CA00CG64

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet. Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista.
Opiskelija osaa tulkita suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Sisältö

- elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet
- elintarvikeryhmät ravintoaineiden lähteenä
- ruoka ravintoaineiden lähteenä ja terveyteen vaikuttavana tekijänä
- suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
- ravitsemussuositukset

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1: Opiskelija osaa kaavamaisesti hyödyntää tietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa kaavamaisesti hyödyntää tietoaan ravinnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta kehittäessään ravitsemispalveluja ja elintarvikkeita ja koostaessaan omaa ruokavaliotansa. Hän osaa nimetä suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3: Opiskelija osaa tulkita tietoaan valitessaan raaka-aineita sekä erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön. Opiskelija osaa tulkita tietoaan ihmisen ravitsemuksesta sekä ravinnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta kehittäessään ravitsemispalveluja ja elintarvikkeita ja koostaessaan omaa ruokavaliotansa. Hän osaa tunnistaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5: Opiskelija osaa soveltaa tietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa vertailla ruokaa ravintoaineiden lähteenä sekä osaa laskea ja arvioida erilaisten aterioiden ravintosisältöä. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan ihmisen ravitsemuksesta sekä ravinnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta kehittäessään ravitsemispalveluja ja elintarvikkeita ja koostaessaan ruokavalioita. Hän osaa soveltaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla ruokaa ravintoaineiden lähteenä.

Ilmoittautumisaika

01.09.2020 - 13.01.2021

Ajoitus

01.11.2020 - 31.05.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Seinäjoki

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi
Opettaja
  • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
  • HJDIPL20
    Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet. Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista.
Opiskelija osaa tulkita suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Sisältö

- elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet
- elintarvikeryhmät ravintoaineiden lähteenä
- ruoka ravintoaineiden lähteenä ja terveyteen vaikuttavana tekijänä
- suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
- ravitsemussuositukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1: Opiskelija osaa kaavamaisesti hyödyntää tietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa kaavamaisesti hyödyntää tietoaan ravinnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta kehittäessään ravitsemispalveluja ja elintarvikkeita ja koostaessaan omaa ruokavaliotansa. Hän osaa nimetä suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä.
Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3: Opiskelija osaa tulkita tietoaan valitessaan raaka-aineita sekä erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön. Opiskelija osaa tulkita tietoaan ihmisen ravitsemuksesta sekä ravinnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta kehittäessään ravitsemispalveluja ja elintarvikkeita ja koostaessaan omaa ruokavaliotansa. Hän osaa tunnistaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5: Opiskelija osaa soveltaa tietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa vertailla ruokaa ravintoaineiden lähteenä sekä osaa laskea ja arvioida erilaisten aterioiden ravintosisältöä. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan ihmisen ravitsemuksesta sekä ravinnon ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta kehittäessään ravitsemispalveluja ja elintarvikkeita ja koostaessaan ruokavalioita. Hän osaa soveltaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla ruokaa ravintoaineiden lähteenä.