Siirry suoraan sisältöön

KoneenosatLaajuus (3 op)

Tunnus: A800CW20

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tavallisimpien automaatiossa ja mekaanisissa laitteissa käytettyjen standardikomponenttien rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa soveltaa lujuusoppia ja teknistä laskentaa koneenosien mitoitukseen ja pystyy tekemään FEM-analyysin suunnittelemastaan rakenteesta.

Sisältö

Kertaus lujuusopin perusteista,tehonsiirtoakselin mitoitus,väsymislujuustarkastelut,hammaspyörät,vierintälaakerit,kytkimet,hihna- ja ketjutehonsiirto,hitsausliitoksen mitoitusperiaatteet

Esitietovaatimukset

Statiikka, Lujuusoppi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä arvosana edellyttää sisällössä mainittujen perusasioiden osaamista sekä tyydyttävästi laadittua harjoitustyötä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvään arvosanaan vaaditaan hyviin suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että vähintään n. 60 % maksimipisteistä saavutetaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävään arvosanaan vaaditaan kiitettävästi suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että n. 85 % maksimipisteistä saavutetaan.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • AUTE21KA
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavallisimpien automaatiossa ja mekaanisissa laitteissa käytettyjen standardikomponenttien rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa soveltaa lujuusoppia ja teknistä laskentaa koneenosien mitoitukseen ja pystyy tekemään FEM-analyysin suunnittelemastaan rakenteesta.

Sisältö

Kertaus lujuusopin perusteista,tehonsiirtoakselin mitoitus,väsymislujuustarkastelut,hammaspyörät,vierintälaakerit,kytkimet,hihna- ja ketjutehonsiirto,hitsausliitoksen mitoitusperiaatteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Lisämateriaaliksi:
Björk, Timo, et al. Koneenosien Suunnittelu. 6. uud. p. Helsinki: Sanoma Pro, 2014.
(Myös vanhemmat painokset)
Tekniikan taulukkokirja
Standardit
Valmistajien luettelot

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Kurssilla käytetään mathcad-ohjelmaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 27h x 3

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä arvosana edellyttää sisällössä mainittujen perusasioiden osaamista sekä tyydyttävästi laadittua harjoitustyötä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvään arvosanaan vaaditaan hyviin suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että vähintään n. 60 % maksimipisteistä saavutetaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävään arvosanaan vaaditaan kiitettävästi suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että n. 85 % maksimipisteistä saavutetaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Statiikka, Lujuusoppi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 04.06.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
 • Juho Yli-Suomu
Opiskelijaryhmät
 • MAUTE21
  Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavallisimpien automaatiossa ja mekaanisissa laitteissa käytettyjen standardikomponenttien rakenteen ja toiminnan. Opiskelija osaa soveltaa lujuusoppia ja teknistä laskentaa koneenosien mitoitukseen ja pystyy tekemään FEM-analyysin suunnittelemastaan rakenteesta.

Sisältö

Kertaus lujuusopin perusteista,tehonsiirtoakselin mitoitus,väsymislujuustarkastelut,hammaspyörät,vierintälaakerit,kytkimet,hihna- ja ketjutehonsiirto,hitsausliitoksen mitoitusperiaatteet

Oppimateriaalit

Luentomateriaali Moodlessa
Lisämateriaaliksi:
Björk, Timo, et al. Koneenosien Suunnittelu. 6. uud. p. Helsinki: Sanoma Pro, 2014.
(Myös vanhemmat painokset)
Tekniikan taulukkokirja
Standardit
Valmistajien luettelot

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Kurssilla käytetään Matchcad ohjelmaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot n. 42 h, harjoitustyö n. 50 h, itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä arvosana edellyttää sisällössä mainittujen perusasioiden osaamista sekä tyydyttävästi laadittua harjoitustyötä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvään arvosanaan vaaditaan hyviin suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että vähintään n. 60 % maksimipisteistä saavutetaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävään arvosanaan vaaditaan kiitettävästi suoritetun harjoitustyön lisäksi tenttikysymysten käsittelyä siten, että n. 85 % maksimipisteistä saavutetaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Esitietovaatimukset

Statiikka, Lujuusoppi