Siirry suoraan sisältöön

Verkkosivujen tuottaminenLaajuus (3 op)

Tunnus: LT00BT90

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida toimivan verkkopalvelun merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Hän osaa esittää verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimivan verkkopalvelun (verkkosivuston) käytössä olevalla verkkojulkaisuohjelmalla. Hän osaa käyttää merkkauskieltä ja tyylisivukieltä perustasolla. Hän osaa julkaista verkkosivuston Internetissä.

Sisältö

- verkkopalvelujen merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- verkkopalvelujen toteutustekniikat
- verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- verkkopalvelun toteuttamisen perusteet (HTML, CSS ja verkkojulkaisuohjelmat)
- verkkosivuston julkaiseminen

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda yksinkertaisia verkkosivuja verkkojulkaisuohjelmalla. Hän tuntee merkkauskielen ja tyylikielen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista itsenäisesti verkkosivuja sekä verkkojulkaisuohjelmalla että merkkaus- ja tyylisivukielellä. Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston. Opiskelija osaa huomioida verkkosivuston käytettävyyden ja esteettömyyden toteutuksen alkuvaiheesta lähtien. Opiskelija osaa arvioida sivuston merkitystä liiketoiminnan kannalta.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

03.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Katri Juppi
Opiskelijaryhmät
 • MPK20
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida toimivan verkkopalvelun merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Hän osaa esittää verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimivan verkkopalvelun (verkkosivuston) käytössä olevalla verkkojulkaisuohjelmalla. Hän osaa käyttää merkkauskieltä ja tyylisivukieltä perustasolla. Hän osaa julkaista verkkosivuston Internetissä.

Sisältö

- verkkopalvelujen merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- verkkopalvelujen toteutustekniikat
- verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- verkkopalvelun toteuttamisen perusteet (HTML, CSS ja verkkojulkaisuohjelmat)
- verkkosivuston julkaiseminen

Oppimateriaalit

Opettajan toimittamat materiaalit ja verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus ja käytännön työpajat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 8h, itsenäinen työskentely 73h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda yksinkertaisia verkkosivuja verkkojulkaisuohjelmalla. Hän tuntee merkkauskielen ja tyylikielen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista itsenäisesti verkkosivuja sekä verkkojulkaisuohjelmalla että merkkaus- ja tyylisivukielellä. Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston. Opiskelija osaa huomioida verkkosivuston käytettävyyden ja esteettömyyden toteutuksen alkuvaiheesta lähtien. Opiskelija osaa arvioida sivuston merkitystä liiketoiminnan kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö: Verkkosivut

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka

Ilmoittautumisaika

01.05.2020 - 29.08.2020

Ajoitus

29.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
Opettaja
 • Meija Lohiniva
Opiskelijaryhmät
 • MPK19
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida toimivan verkkopalvelun merkityksen yrityksille ja muille organisaatioille. Hän osaa esittää verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimivan verkkopalvelun (verkkosivuston) käytössä olevalla verkkojulkaisuohjelmalla. Hän osaa käyttää merkkauskieltä ja tyylisivukieltä perustasolla. Hän osaa julkaista verkkosivuston Internetissä.

Sisältö

- verkkopalvelujen merkitys yrityksille ja muille organisaatioille
- verkkopalvelujen toteutustekniikat
- verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen apuvälineet
- verkkopalvelun toteuttamisen perusteet (HTML, CSS ja verkkojulkaisuohjelmat)
- verkkosivuston julkaiseminen

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan pääosin verkossa. Lähiopetusta on kahtena lauantaina. Lähiopetus toteutetaan miniluentoina ja käytännön harjoituksina.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi halutessaan suorittaa täysin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luoda yksinkertaisia verkkosivuja verkkojulkaisuohjelmalla. Hän tuntee merkkauskielen ja tyylikielen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista itsenäisesti verkkosivuja sekä verkkojulkaisuohjelmalla että merkkaus- ja tyylisivukielellä. Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston. Opiskelija osaa huomioida verkkosivuston käytettävyyden ja esteettömyyden toteutuksen alkuvaiheesta lähtien. Opiskelija osaa arvioida sivuston merkitystä liiketoiminnan kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustyön perusteella.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa luoda yksinkertaisia verkkosivuja verkkojulkaisuohjelmalla. Hän tuntee merkkauskielen ja tyylikielen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista itsenäisesti verkkosivuja sekä verkkojulkaisuohjelmalla että merkkaus- ja tyylisivukielellä. Opiskelija osaa huomioida käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja julkaista verkkosivuston. Opiskelija osaa huomioida verkkosivuston käytettävyyden ja esteettömyyden toteutuksen alkuvaiheesta lähtien. Opiskelija osaa arvioida sivuston merkitystä liiketoiminnan kannalta.

Esitietovaatimukset

Tieto- ja viestintätekniikka