Siirry suoraan sisältöön

Brändin hallintaLaajuus (3 op)

Tunnus: LT00CZ00

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa brändin rakentamisen keinoja. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä.

Sisältö

- Brändin määrittely
- Brändin tavoitemielikuva, persoonallisuus, ydinlupaus ja arvot
- Tavaramerkki
- Brändien merkitys kuluttajille ja organisaatioille
- Brändin rakentaminen
- Henkilöbrändi
- Brändin suorituskyvyn mittaus
- Brändin elinkaaren hallinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa brändin rakentamisen keinoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa ja soveltaa tunnistaa brändin rakentamisen keinoja hyvin. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja rakentaa brändejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi. Opiskelija osaa selittää brändin rakentamisen merkityksen yrityksen kilpailuedun saavuttamisessa ja yrityksen markkina-aseman löytämisessä. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa brändin rakentamisen keinoja erinomaisesti. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella, rakentaa, kehittää ja johtaa brändejä.