Siirry suoraan sisältöön

Hankintatoimi ja sopimuksetLaajuus (4 op)

Tunnus: 8H00CK43

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa huomioida sopimusten vaikutukset työ- ja ympäristöturvallisuuden kannalta.

Rakentamisprosessiosaaminen
- Opiskelija tuntee talonrakennuksessa yleisimmin käytettävät sopimusehdot ja niiden erityispiirteet.
- Opiskelija tietää rakennusalan oikeuskäytännön toimintatavat ja prosessit
- Opiskelija perehtyy YSE 1998 sopimusehtojen soveltamiseen urakoinnin käytännön ongelmien ratkaisemiseksi rakennustyömaalla
- Opiskelija perehtyy RYHT2000 sopimusehtojen soveltamiseen urakoinnin käytännön ongelmien ratkaisemiseksi rakennustyömaalla.
- Opiskelija tietää työmaahankintojen suunnittelun ja ohjauksen perusteet.
- Opiskelija osaa hankintojen toteuttamisen päävaiheet.
- Opiskelija osaa laatia urakkasopimuksen.
- Opiskelija osaa erottaa muutos- ja lisätyöt, sekä tietää niiden vaatimat erityistoimenpiteet urakassa

Sisältö

- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, perustiedot
- Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000
- Urakkasopimuksen laadinta
- Hankintatyypit
- Hankkeen hankintojen suunnittelu ja ohjaus
- Hankinnan tehtäväsuunnittelu
- Yksittäisen hankinnan suunnittelu ja toteutus
- Rakennusalan riitojen käsittely oikeudessa
- Lisä- ja muutostyöt

Esitietovaatimukset

Työmaatekniikka.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa YSE 1998 ja RYHT200 sopimusehdot. Opiskelija tietää miten sopimusehtoja sovelletaan oikeudessa ja kuinka rakennusalan riidat käsitellään. Opiskelija osaa laatia tavanomaisten hankkeiden edellyttämiä sopimuksia ja ottaa huomioon niissä edellytettävät sisältövaatimukset. Opiskelija tietää rakennusyritysten hankintojen suunnittelun ja ohjaamistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot ja osaa soveltaa näitä monipuolisesti erilaisiin rakennushankkeiden tilanteisiin ja tehtäviin. Opiskelija ymmärtää miten sopimusehtoja sovelletaan oikeudessa ja kuinka rakennusalan riidat käsitellään. Opiskelija osaa laatia erilaisten hankkeiden edellyttämiä sopimuksia ja ottaa huomioon niissä edellytettävät sisältövaatimukset. Opiskelija tuntee rakennusyritysten hankintojen suunnittelun ja ohjaamistavat. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön toimintoihin ja ongelmien ratkaisuun rakennushankkeessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kaikki kurssin sisällössä kerrotut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan asioita todellisissa tilanteissa ja vaativissa hankkeissa. Hän osaa myös analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä.

Oppimateriaalit

Junnonen, J-M. 2010. Talonrakennushankkeen tuotannonhallinta. Tampere:Tammerprint Oy.

Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE).

Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000).

Opettajan oma materiaali.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Rakennustekniikka ja rakennusmestari

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
  • Paula Pihlaja
Opiskelijaryhmät
  • RKM20
    Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa huomioida sopimusten vaikutukset työ- ja ympäristöturvallisuuden kannalta.

Rakentamisprosessiosaaminen
- Opiskelija tuntee talonrakennuksessa yleisimmin käytettävät sopimusehdot ja niiden erityispiirteet.
- Opiskelija tietää rakennusalan oikeuskäytännön toimintatavat ja prosessit
- Opiskelija perehtyy YSE 1998 sopimusehtojen soveltamiseen urakoinnin käytännön ongelmien ratkaisemiseksi rakennustyömaalla
- Opiskelija perehtyy RYHT2000 sopimusehtojen soveltamiseen urakoinnin käytännön ongelmien ratkaisemiseksi rakennustyömaalla.
- Opiskelija tietää työmaahankintojen suunnittelun ja ohjauksen perusteet.
- Opiskelija osaa hankintojen toteuttamisen päävaiheet.
- Opiskelija osaa laatia urakkasopimuksen.
- Opiskelija osaa erottaa muutos- ja lisätyöt, sekä tietää niiden vaatimat erityistoimenpiteet urakassa

Sisältö

- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, perustiedot
- Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000
- Urakkasopimuksen laadinta
- Hankintatyypit
- Hankkeen hankintojen suunnittelu ja ohjaus
- Hankinnan tehtäväsuunnittelu
- Yksittäisen hankinnan suunnittelu ja toteutus
- Rakennusalan riitojen käsittely oikeudessa
- Lisä- ja muutostyöt

Oppimateriaalit

Antero Oksanen, Ville Laine&Kim Kaskiaro: Urakkasopimukset. 2019. Kauppakamari.
Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE).
Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000).
Opettajan oma materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, harjoitustyöt/esitelmä/muut oppimistehtävät, luennot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 108h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa YSE 1998 ja RYHT200 sopimusehdot. Opiskelija tietää miten sopimusehtoja sovelletaan oikeudessa ja kuinka rakennusalan riidat käsitellään. Opiskelija osaa laatia tavanomaisten hankkeiden edellyttämiä sopimuksia ja ottaa huomioon niissä edellytettävät sisältövaatimukset. Opiskelija tietää rakennusyritysten hankintojen suunnittelun ja ohjaamistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot ja osaa soveltaa näitä monipuolisesti erilaisiin rakennushankkeiden tilanteisiin ja tehtäviin. Opiskelija ymmärtää miten sopimusehtoja sovelletaan oikeudessa ja kuinka rakennusalan riidat käsitellään. Opiskelija osaa laatia erilaisten hankkeiden edellyttämiä sopimuksia ja ottaa huomioon niissä edellytettävät sisältövaatimukset. Opiskelija tuntee rakennusyritysten hankintojen suunnittelun ja ohjaamistavat. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön toimintoihin ja ongelmien ratkaisuun rakennushankkeessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee kaikki kurssin sisällössä kerrotut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan asioita todellisissa tilanteissa ja vaativissa hankkeissa. Hän osaa myös analysoida opittujen asioiden välisiä yhteyksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö, seminaariesitys, tentti. Arviointi 0-5

Esitietovaatimukset

Työmaatekniikka.