Siirry suoraan sisältöön

Rakennusmestarin statiikkaLaajuus (4 op)

Tunnus: 8H00CK40

Osaamistavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija tuntee statiikan kaksi peruskäsitettä: voima ja momentti. Opiskelija osaa piirtää vapaakappalekuvion. Opiskelija osaa muodostaa tasapainoyhtälöt vapaakappalekuvion avulla. Opiskelija osaa hyödyntää vapaakappalekuviota ja tasapainoyhtälöitä yksinkertaisten sauvarakenteiden tukireaktioiden sekä sisäisten voimasuureiden määrittämisessä. Opiskelija kykenee erottamaan toisistaan staattisesti määrätyn ja staattisesti määräämättömän sauvarakenteen.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset sauvarakenteet, kuten palkin, pilarin, ristikon ja kehän.

Sisältö

- Voima, voiman komponentit ja voimien resultantti
- Momentti ja voimaparin momentti
- Vapaakappalekuvio
- Tasapainoyhtälöt
- Sauvarakenteen laskentamallikuva
- Sauvan tuennat, niiden merkitsemistavat ja tukireaktiot
- Staattisesti määrätty sauvarakenne
- Ristikon sauvavoimat
- Palkin sisäiset voimasuureet: normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää palkin tasapainoyhtälöitä ja ratkaista yksinkertaisesti kuormitetun kaksitukisen palkin ja ulokepalkin tukireaktiot ja piirtää normaalivoima-, leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa ratkaista yksinkertaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisesti kuormitetun palkin tukireaktiot ja piirtää leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa myös määrittää leikkausvoiman ja taivutusmomentin arvot yksittäisissä palkin pisteissä. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan monimutkaisten palkki- ja ristikkorakenteiden sisäisiä voimasuureita ja ratkomaan statiikan ongelmia myös ei-standardinomaisessa tilanteessa.

Oppimateriaalit

Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, Osat 1 ja 2, Pressus Oy, Tampere.

Outinen: Mekaniikan harjoitustehtäviä, I osa Statiikka, Pressus Oy, Tampere.

Opettajan oma materiaali.

Rakentajan kalenteri.

Tekniikan kaavasto.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Rakennustekniikka ja rakennusmestari

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Juhani Paananen
Opiskelijaryhmät
 • RKM22
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija tuntee statiikan kaksi peruskäsitettä: voima ja momentti. Opiskelija osaa piirtää vapaakappalekuvion. Opiskelija osaa muodostaa tasapainoyhtälöt vapaakappalekuvion avulla. Opiskelija osaa hyödyntää vapaakappalekuviota ja tasapainoyhtälöitä yksinkertaisten sauvarakenteiden tukireaktioiden sekä sisäisten voimasuureiden määrittämisessä. Opiskelija kykenee erottamaan toisistaan staattisesti määrätyn ja staattisesti määräämättömän sauvarakenteen.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset sauvarakenteet, kuten palkin, pilarin, ristikon ja kehän.

Sisältö

- Voima, voiman komponentit ja voimien resultantti
- Momentti ja voimaparin momentti
- Vapaakappalekuvio
- Tasapainoyhtälöt
- Sauvarakenteen laskentamallikuva
- Sauvan tuennat, niiden merkitsemistavat ja tukireaktiot
- Staattisesti määrätty sauvarakenne
- Ristikon sauvavoimat
- Palkin sisäiset voimasuureet: normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

107 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää palkin tasapainoyhtälöitä ja ratkaista yksinkertaisesti kuormitetun kaksitukisen palkin ja ulokepalkin tukireaktiot ja piirtää normaalivoima-, leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa ratkaista yksinkertaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisesti kuormitetun palkin tukireaktiot ja piirtää leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa myös määrittää leikkausvoiman ja taivutusmomentin arvot yksittäisissä palkin pisteissä. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan monimutkaisten palkki- ja ristikkorakenteiden sisäisiä voimasuureita ja ratkomaan statiikan ongelmia myös ei-standardinomaisessa tilanteessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Loppukoe arvostellaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 15.01.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Rakennustekniikka ja rakennusmestari

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Juhani Paananen
Opiskelijaryhmät
 • MRKM22
  Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija tuntee statiikan kaksi peruskäsitettä: voima ja momentti. Opiskelija osaa piirtää vapaakappalekuvion. Opiskelija osaa muodostaa tasapainoyhtälöt vapaakappalekuvion avulla. Opiskelija osaa hyödyntää vapaakappalekuviota ja tasapainoyhtälöitä yksinkertaisten sauvarakenteiden tukireaktioiden sekä sisäisten voimasuureiden määrittämisessä. Opiskelija kykenee erottamaan toisistaan staattisesti määrätyn ja staattisesti määräämättömän sauvarakenteen.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset sauvarakenteet, kuten palkin, pilarin, ristikon ja kehän.

Sisältö

- Voima, voiman komponentit ja voimien resultantti
- Momentti ja voimaparin momentti
- Vapaakappalekuvio
- Tasapainoyhtälöt
- Sauvarakenteen laskentamallikuva
- Sauvan tuennat, niiden merkitsemistavat ja tukireaktiot
- Staattisesti määrätty sauvarakenne
- Ristikon sauvavoimat
- Palkin sisäiset voimasuureet: normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

107 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää palkin tasapainoyhtälöitä ja ratkaista yksinkertaisesti kuormitetun kaksitukisen palkin ja ulokepalkin tukireaktiot ja piirtää normaalivoima-, leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa ratkaista yksinkertaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisesti kuormitetun palkin tukireaktiot ja piirtää leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa myös määrittää leikkausvoiman ja taivutusmomentin arvot yksittäisissä palkin pisteissä. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan monimutkaisten palkki- ja ristikkorakenteiden sisäisiä voimasuureita ja ratkomaan statiikan ongelmia myös ei-standardinomaisessa tilanteessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Loppukoe arvostellaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Juhani Paananen
Opiskelijaryhmät
 • RKM21
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija tuntee statiikan kaksi peruskäsitettä: voima ja momentti. Opiskelija osaa piirtää vapaakappalekuvion. Opiskelija osaa muodostaa tasapainoyhtälöt vapaakappalekuvion avulla. Opiskelija osaa hyödyntää vapaakappalekuviota ja tasapainoyhtälöitä yksinkertaisten sauvarakenteiden tukireaktioiden sekä sisäisten voimasuureiden määrittämisessä. Opiskelija kykenee erottamaan toisistaan staattisesti määrätyn ja staattisesti määräämättömän sauvarakenteen.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset sauvarakenteet, kuten palkin, pilarin, ristikon ja kehän.

Sisältö

- Voima, voiman komponentit ja voimien resultantti
- Momentti ja voimaparin momentti
- Vapaakappalekuvio
- Tasapainoyhtälöt
- Sauvarakenteen laskentamallikuva
- Sauvan tuennat, niiden merkitsemistavat ja tukireaktiot
- Staattisesti määrätty sauvarakenne
- Ristikon sauvavoimat
- Palkin sisäiset voimasuureet: normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti

Oppimateriaalit

Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, Osat 1 ja 2, Pressus Oy, Tampere.

Outinen: Mekaniikan harjoitustehtäviä, I osa Statiikka, Pressus Oy, Tampere.

Opettajan oma materiaali.

Rakentajan kalenteri.

Tekniikan kaavasto.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 48 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 59 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää palkin tasapainoyhtälöitä ja ratkaista yksinkertaisesti kuormitetun kaksitukisen palkin ja ulokepalkin tukireaktiot ja piirtää normaalivoima-, leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa ratkaista yksinkertaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisesti kuormitetun palkin tukireaktiot ja piirtää leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa myös määrittää leikkausvoiman ja taivutusmomentin arvot yksittäisissä palkin pisteissä. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan monimutkaisten palkki- ja ristikkorakenteiden sisäisiä voimasuureita ja ratkomaan statiikan ongelmia myös ei-standardinomaisessa tilanteessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Loppukoe arvostellaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautumisaika

04.12.2020 - 17.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Juhani Paananen
Opiskelijaryhmät
 • RKM20
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija tuntee statiikan kaksi peruskäsitettä: voima ja momentti. Opiskelija osaa piirtää vapaakappalekuvion. Opiskelija osaa muodostaa tasapainoyhtälöt vapaakappalekuvion avulla. Opiskelija osaa hyödyntää vapaakappalekuviota ja tasapainoyhtälöitä yksinkertaisten sauvarakenteiden tukireaktioiden sekä sisäisten voimasuureiden määrittämisessä. Opiskelija kykenee erottamaan toisistaan staattisesti määrätyn ja staattisesti määräämättömän sauvarakenteen.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset sauvarakenteet, kuten palkin, pilarin, ristikon ja kehän.

Sisältö

- Voima, voiman komponentit ja voimien resultantti
- Momentti ja voimaparin momentti
- Vapaakappalekuvio
- Tasapainoyhtälöt
- Sauvarakenteen laskentamallikuva
- Sauvan tuennat, niiden merkitsemistavat ja tukireaktiot
- Staattisesti määrätty sauvarakenne
- Ristikon sauvavoimat
- Palkin sisäiset voimasuureet: normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti

Oppimateriaalit

Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, Osat 1 ja 2, Pressus Oy, Tampere.

Outinen: Mekaniikan harjoitustehtäviä, I osa Statiikka, Pressus Oy, Tampere.

Opettajan oma materiaali.

Rakentajan kalenteri.

Tekniikan kaavasto.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 48 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 59 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa hyödyntää palkin tasapainoyhtälöitä ja ratkaista yksinkertaisesti kuormitetun kaksitukisen palkin ja ulokepalkin tukireaktiot ja piirtää normaalivoima-, leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa ratkaista yksinkertaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisesti kuormitetun palkin tukireaktiot ja piirtää leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot. Hän osaa myös määrittää leikkausvoiman ja taivutusmomentin arvot yksittäisissä palkin pisteissä. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisen ristikon sauvavoimat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan monimutkaisten palkki- ja ristikkorakenteiden sisäisiä voimasuureita ja ratkomaan statiikan ongelmia myös ei-standardinomaisessa tilanteessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Loppukoe arvostellaan asteikolla 0-5.