Siirry suoraan sisältöön

RakennussuunnitteluprojektiLaajuus (5 op)

Tunnus: RK00BF02

Osaamistavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.
Opiskelija laatii pientalon rakennuslupapiirustukset annetulle tontille kaavamääräysten mukaan. Opiskelija tekee lisäksi pienimuotoista rakennesuunnittelua sekä määrälaskentaa. Projektiviestintä ja asiakirjat.

Sisältö

- pientalon lupapiirustukset CAD-ohjelmalla
- lupaprosessin läpikäynti
- rakennesuunnittelu
- määrälaskenta
- projektiviestintä ja -raportointi

Esitietovaatimukset

rakennusmateriaalit, talonrakennus, rakennussuunnittelu

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Hyväksytyn arvosanan kriteerit eivät täyty.
Hyväksytty:
Opiskelija osaa ohjatusti laatia pientalon rakennuslupaan tarvittavat piirustukset annettujen kaavamääräysten mukaisesti. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen yksinkertaisia rakenteita ja laatia keskeisimmät rakennedetaljit.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Rakennustekniikka ja rakennusmestari

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Jarkko Piikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RKM20
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.
Opiskelija laatii pientalon rakennuslupapiirustukset annetulle tontille kaavamääräysten mukaan. Opiskelija tekee lisäksi pienimuotoista rakennesuunnittelua sekä määrälaskentaa. Projektiviestintä ja asiakirjat.

Sisältö

- pientalon lupapiirustukset CAD-ohjelmalla
- lupaprosessin läpikäynti
- rakennesuunnittelu
- määrälaskenta
- projektiviestintä ja -raportointi

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot + itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjaustunnit ja itsenäinen projektin tekeminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Hyväksytyn arvosanan kriteerit eivät täyty.
Hyväksytty:
Opiskelija osaa ohjatusti laatia pientalon rakennuslupaan tarvittavat piirustukset annettujen kaavamääräysten mukaisesti. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen yksinkertaisia rakenteita ja laatia keskeisimmät rakennedetaljit.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehty projektityö raportteineen.

Esitietovaatimukset

rakennusmateriaalit, talonrakennus, rakennussuunnittelu

Ilmoittautumisaika

23.07.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Jarkko Piikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRKM19
  Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.
Opiskelija laatii pientalon rakennuslupapiirustukset annetulle tontille kaavamääräysten mukaan. Opiskelija tekee lisäksi pienimuotoista rakennesuunnittelua sekä määrälaskentaa. Projektiviestintä ja asiakirjat.

Sisältö

- pientalon lupapiirustukset CAD-ohjelmalla
- lupaprosessin läpikäynti
- rakennesuunnittelu
- määrälaskenta
- projektiviestintä ja -raportointi

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot + itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjaustunnit ja itsenäinen projektin tekeminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Hyväksytyn arvosanan kriteerit eivät täyty.
Hyväksytty:
Opiskelija osaa ohjatusti laatia pientalon rakennuslupaan tarvittavat piirustukset annettujen kaavamääräysten mukaisesti. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen yksinkertaisia rakenteita ja laatia keskeisimmät rakennedetaljit.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti tehty projektityö raportteineen.

Esitietovaatimukset

rakennusmateriaalit, talonrakennus, rakennussuunnittelu

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Rakennustekniikka ja rakennusmestari

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opiskelijaryhmät
 • MRKM20
  Rakennusmestari (AMK), Jyväskylä

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.
Opiskelija laatii pientalon rakennuslupapiirustukset annetulle tontille kaavamääräysten mukaan. Opiskelija tekee lisäksi pienimuotoista rakennesuunnittelua sekä määrälaskentaa. Projektiviestintä ja asiakirjat.

Sisältö

- pientalon lupapiirustukset CAD-ohjelmalla
- lupaprosessin läpikäynti
- rakennesuunnittelu
- määrälaskenta
- projektiviestintä ja -raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Hyväksytyn arvosanan kriteerit eivät täyty.
Hyväksytty:
Opiskelija osaa ohjatusti laatia pientalon rakennuslupaan tarvittavat piirustukset annettujen kaavamääräysten mukaisesti. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen yksinkertaisia rakenteita ja laatia keskeisimmät rakennedetaljit.

Esitietovaatimukset

rakennusmateriaalit, talonrakennus, rakennussuunnittelu

Ilmoittautumisaika

08.02.2021 - 21.03.2021

Ajoitus

08.03.2021 - 02.05.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Arto Saariaho
 • Marita Viljanmaa
 • Helena Myllymäki
Opiskelijaryhmät
 • RKM19
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.
Opiskelija laatii pientalon rakennuslupapiirustukset annetulle tontille kaavamääräysten mukaan. Opiskelija tekee lisäksi pienimuotoista rakennesuunnittelua sekä määrälaskentaa. Projektiviestintä ja asiakirjat.

Sisältö

- pientalon lupapiirustukset CAD-ohjelmalla
- lupaprosessin läpikäynti
- rakennesuunnittelu
- määrälaskenta
- projektiviestintä ja -raportointi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Hyväksytyn arvosanan kriteerit eivät täyty.
Hyväksytty:
Opiskelija osaa ohjatusti laatia pientalon rakennuslupaan tarvittavat piirustukset annettujen kaavamääräysten mukaisesti. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen yksinkertaisia rakenteita ja laatia keskeisimmät rakennedetaljit.

Esitietovaatimukset

rakennusmateriaalit, talonrakennus, rakennussuunnittelu

Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 26.04.2020

Ajoitus

02.03.2020 - 03.05.2020

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Opettaja
 • Arto Saariaho
 • Marita Viljanmaa
 • Helena Myllymäki
Opiskelijaryhmät
 • RKM18
  Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Projektiopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan rakennusalan osaamista sekä kehittää taitoa yhdistää teoriaa käytäntöön.
Opiskelija laatii pientalon rakennuslupapiirustukset annetulle tontille kaavamääräysten mukaan. Opiskelija tekee lisäksi pienimuotoista rakennesuunnittelua sekä määrälaskentaa. Projektiviestintä ja asiakirjat.

Sisältö

- pientalon lupapiirustukset CAD-ohjelmalla
- lupaprosessin läpikäynti
- rakennesuunnittelu
- määrälaskenta
- projektiviestintä ja -raportointi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Hyväksytyn arvosanan kriteerit eivät täyty.
Hyväksytty:
Opiskelija osaa ohjatusti laatia pientalon rakennuslupaan tarvittavat piirustukset annettujen kaavamääräysten mukaisesti. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen yksinkertaisia rakenteita ja laatia keskeisimmät rakennedetaljit.

Esitietovaatimukset

rakennusmateriaalit, talonrakennus, rakennussuunnittelu