Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus: RAK18

Tunnus: RAK18

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2018

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma ovat opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Rakennusalan yritykset ja muut toimijat ovat kanssamme yhteistyössä jatkuvassa opetussuunnitelman kehitystyössä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy
2018
Kevät
2019
Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
1. / 2018 2. / 2018 3. / 2019 4. / 2019 5. / 2019 1. / 2019 2. / 2019 3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022
RAK16-1045
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
RAK16-1046
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
YPO1A2 Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2 2 2 2
YPO2A2 Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 3
RAK16-1047
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RAK16-1048
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
RA00BF07 Talonrakennusprojektin perusteet 3 3 3 3
RAK16-1049
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

28
RAK16-1050
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
RAK1A1 Ruotsi 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
RAK1A2 Työelämän englanti 3 3 3 1 1 1
RAK1A3 Ammattialan englanti 3 3 3 1 1 1
RAK16-1051
Matematiikka ja fysiikka

(Valitaan kaikki)

19
RAK1B1 Algebra 2 2 2 2
RAK1B2 Geometria 2 2 2 2
RAK1B3 Lineaarialgebra 3 3 3 3
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 3
RAK1B5 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
RAK1B6 Mekaniikka 3 3 3 3
RAK1B7 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
RAK16-1052
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

149
RAK16-1053
Rakennuspiirustus

(Valitaan kaikki)

10
RAK2A1 Kaavoitus 2 2 2 2
RAK2A2 Rakennussuunnittelu ja CAD 5 5 2 3 1 1 1 1 1
RAK2A3 Tietomallinnus 3 3 3 1.5 1.5
RAK16-1054
Talonrakentaminen

(Valitaan kaikki)

13
RAK2B1 Rakennusmateriaalit 3 3 3 3
RAK2B2 Betonitekniikka 3 3 3 3
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4 4 4 4
RAK2B4 Rakennuksen jäykistäminen 3 3 3 3
RAK16-1055
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

16
RAK2C1 Statiikka 4 4 4 2 2
RAK2C2 Lujuusoppi 4 4 4 2 2
8D00BS95 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8D00BS99 Elementtimenetelmän perusteet 4 4 4 2 2
RAK16-1056
Maa- ja pohjarakennus

(Valitaan kaikki)

10
RAK2D1 Geotekniikka 3 3 3 3
RAK2D2 Pohjarakennus 3 3 3 1 1 1
RAK2D3 Maarakennus- ja mittaustekniikka 4 4 4 2 2
RAK16-1057
Talotekniikka

(Valitaan kaikki)

5
RA00BF01 Talotekniikan perusteet 3 3 3 1 1 1
RAK2E2 Sisäilmasto 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RAK16-1058
Hanketalous

(Valitaan kaikki)

24
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4 4 4 2 2
RAK2F2 Rakennuttaminen 3 3 3 1.5 1.5
RAK2F3 Rakentamistalous 5 5 5 2.5 2.5
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2F71 Hankintatoimi ja sopimukset 4 4 4 2 2
RAK16-1059
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

24
RAK2G1 Talonrakennus 5 5 5 2.5 2.5
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5 5 5 2.5 2.5
RAK2G3 Rakennusfysiikka 1 4 4 4 2 2
RAK2G4 Rakennusfysiikka 2 2 2 2 1 1
RAK2G5 Rakennusfysikaaliset mittaukset 3 3 3 1 1 1
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3 3 3 1 1 1
8D00BT08 Massiivipuurakentaminen 2 2 2 1 1
RAK16-1060
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

15
RAK2H2 Puurakenteet 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5 5 5 2.5 2.5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK16-1061
Työmaatoiminnot

(Valitaan kaikki)

14
RAK2I1 Työmaatekniikka 4 4 4 2 2
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4 4 4 2 2
RKM2I3 Laadunhallinta 3 3 3 1 1 1
RAK2I4 Työturvallisuus 3 3 3 1 1 1
RAK16-1062
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

18
RAK2J2 Puurakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J4 Liittorakenteet 3 3 3 1 1 1
RAK16-1063
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
RA00BF08 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK17-1002
Vaihtoehtoinen projektiopinto

(Valitaan yksi)

5
RA00BF09 Työmaaprojekti 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RA00BF10 Rakennesuunnitteluprojekti 2 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK16-1064
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3 3 3 1.5 1.5
8D00BD46 Geometrian rakennustekniset sovellukset 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 1 1
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 1 1
XX00DA12 Rakennusalan työelämän viestintä 3
RAK17-1003
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
8X00BE29 Insinöörimatematiikka 123 7
8X00BE30 Insinöörimatematiikka 4 4
8X00BE31 Todennäköisyyslaskenta 4
RAK18-1000
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
RAK16-1065
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10 10 10 3.3 3.3 3.3
RAK52 Harjoittelu 2 20 20 20 6.7 6.7 6.7
RAK16-1066
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15 15 6 9 3 3 3 3 3
Yhteensä 240 67 65 71 63 32 35 32 33 33 38 35 28 13 19 16.4 10.4 8.4 21 11 10 13 10 16.5 16.5 12.8 12.8 12.8 17.5 17.5 9.4 9.4 9.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talonrakennusprojektin perusteet
Ruotsi
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Geometria
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu ja CAD
Tietomallinnus
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Elementtimenetelmän perusteet
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Matematiikan täydennyskurssi
Geometrian rakennustekniset sovellukset
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Kaavoitus
Rakennusmateriaalit
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Korjausrakentaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talonrakennusprojektin perusteet
Algebra
Geometria
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu ja CAD
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talotekniikan perusteet
Sisäilmasto
Kustannussuunnittelu
Hankintatoimi ja sopimukset
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Elementtirakentaminen
Massiivipuurakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työturvallisuus
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Geometrian rakennustekniset sovellukset
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Ruotsi
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Rakentamistalous
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Talonrakennusprojektin perusteet
Algebra
Geometria
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu ja CAD
Tietomallinnus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Elementtimenetelmän perusteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talotekniikan perusteet
Sisäilmasto
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tarjouslaskenta
Hankintatoimi ja sopimukset
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Rakennusfysikaaliset mittaukset
Elementtirakentaminen
Massiivipuurakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työturvallisuus
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Rakennusalan työelämän viestintä
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta

Rakennustekniikka kompetenssit

1 Ympäristövastuu- ja elinkaari-osaaminen rakentamisessa

- tuntee elinkaaritekniikan käsitteet ja merkityksen rakennusalalla
- tuntee rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutukset ja niiden määrittelyperiaatteet
- osaa käyttöikämitoituksen
- hallitsee kiinteistön ylläpidon ja käyttötalouden

Talonrakennusprojektin perusteet
Betonitekniikka
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talotekniikan perusteet
Sisäilmasto
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Elementtirakentaminen
Massiivipuurakentaminen
Työmaatekniikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Rakenteiden suunnitteluosaaminen

- osaa rakenteiden staattisen toiminnan mallintamisen
- osaa talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun eri materiaalien osalta
- osaa korjausrakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät
- tuntee rakennusfysikaaliset ja -kemialliset ilmiöt ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa

Rakennussuunnittelu ja CAD
Tietomallinnus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Elementtimenetelmän perusteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talonrakennus
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Rakennusfysikaaliset mittaukset
Elementtirakentaminen
Massiivipuurakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Geometrian rakennustekniset sovellukset
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Rakentamisprosessiosaaminen

- tuntee talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttamisen, urakoinnin ja johtamisen menetelmät ja käytännöt
- osaa tunnistaa asiakastarpeet ja ottaa ne huomioon hallitsee tuotannonohjauksen
- osaa ottaa huomioon lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutukset; hallitsee rakentamisen laatu- ja turvallisuustekniikan

Talonrakennusprojektin perusteet
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu ja CAD
Tietomallinnus
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Elementtimenetelmän perusteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talotekniikan perusteet
Sisäilmasto
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tarjouslaskenta
Hankintatoimi ja sopimukset
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Rakennusfysikaaliset mittaukset
Elementtirakentaminen
Massiivipuurakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työturvallisuus
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Rakennusalan kustannusosaaminen

- Rakennushankkeen kustannushallinta
- Kustannusten muodostumisen ymmärtäminen
- Yritystalouden tuntemus

Rakennussuunnittelu ja CAD
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tarjouslaskenta
Laadunhallinta
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Korjausrakentamisen erityisosaaminen

- ymmärtää rakennusten käyttöarvot ja rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot
- ymmärtää rakennussuojelun mahdollisuudet
- tuntee eri aikakausien rakennusten materiaalit, rakenteet ja rakentamistavat
- ymmärtää rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavat tekijät ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavat
- osaa korjausrakentamisen prosessit ja tekniikat

Betonitekniikka
Korjausrakentaminen
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työturvallisuus
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Geometria
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Rakennusalan työelämän viestintä
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Geometria
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
2 Ammattiopinnot
Talonrakennusprojektin perusteet
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu ja CAD
Tietomallinnus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Elementtimenetelmän perusteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talotekniikan perusteet
Sisäilmasto
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tarjouslaskenta
Hankintatoimi ja sopimukset
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Rakennusfysikaaliset mittaukset
Elementtirakentaminen
Massiivipuurakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työturvallisuus
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
3 Vapaasti valittavat opinnot
Matematiikan täydennyskurssi
Geometrian rakennustekniset sovellukset
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
4 Työharjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Rakennusalan työelämän viestintä

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RAK16-1045
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
RAK16-1046
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
YPO1A2 Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
YPO2A2 Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
RAK16-1047
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
RAK16-1048
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
RA00BF07 Talonrakennusprojektin perusteet 3
RAK16-1049
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

28
RAK16-1050
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
RAK1A1 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
RAK1A2 Työelämän englanti 3
RAK1A3 Ammattialan englanti 3
RAK16-1051
Matematiikka ja fysiikka

(Valitaan kaikki)

19
RAK1B1 Algebra 2
RAK1B2 Geometria 2
RAK1B3 Lineaarialgebra 3
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3
RAK1B5 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
RAK1B6 Mekaniikka 3
RAK1B7 Sähkö- ja lämpöoppi 3
RAK16-1052
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

149
RAK16-1053
Rakennuspiirustus

(Valitaan kaikki)

10
RAK2A1 Kaavoitus 2
RAK2A2 Rakennussuunnittelu ja CAD 5
RAK2A3 Tietomallinnus 3
RAK16-1054
Talonrakentaminen

(Valitaan kaikki)

13
RAK2B1 Rakennusmateriaalit 3
RAK2B2 Betonitekniikka 3
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4
RAK2B4 Rakennuksen jäykistäminen 3
RAK16-1055
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

16
RAK2C1 Statiikka 4
RAK2C2 Lujuusoppi 4
8D00BS95 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4
8D00BS99 Elementtimenetelmän perusteet 4
RAK16-1056
Maa- ja pohjarakennus

(Valitaan kaikki)

10
RAK2D1 Geotekniikka 3
RAK2D2 Pohjarakennus 3
RAK2D3 Maarakennus- ja mittaustekniikka 4
RAK16-1057
Talotekniikka

(Valitaan kaikki)

5
RA00BF01 Talotekniikan perusteet 3
RAK2E2 Sisäilmasto 2
RAK16-1058
Hanketalous

(Valitaan kaikki)

24
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4
RAK2F2 Rakennuttaminen 3
RAK2F3 Rakentamistalous 5
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5
RAK2F71 Hankintatoimi ja sopimukset 4
RAK16-1059
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

24
RAK2G1 Talonrakennus 5
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5
RAK2G3 Rakennusfysiikka 1 4
RAK2G4 Rakennusfysiikka 2 2
RAK2G5 Rakennusfysikaaliset mittaukset 3
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3
8D00BT08 Massiivipuurakentaminen 2
RAK16-1060
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

15
RAK2H2 Puurakenteet 1 5
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5
RAK16-1061
Työmaatoiminnot

(Valitaan kaikki)

14
RAK2I1 Työmaatekniikka 4
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4
RKM2I3 Laadunhallinta 3
RAK2I4 Työturvallisuus 3
RAK16-1062
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

18
RAK2J2 Puurakenteet 2 5
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5
RAK2J4 Liittorakenteet 3
RAK16-1063
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
RA00BF08 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5
RAK17-1002
Vaihtoehtoinen projektiopinto

(Valitaan yksi)

5
RA00BF09 Työmaaprojekti 5
RA00BF10 Rakennesuunnitteluprojekti 2 5
RAK16-1064
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3
8D00BD46 Geometrian rakennustekniset sovellukset 2
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2
XX00DA12 Rakennusalan työelämän viestintä 3
RAK17-1003
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
8X00BE29 Insinöörimatematiikka 123 7
8X00BE30 Insinöörimatematiikka 4 4
8X00BE31 Todennäköisyyslaskenta 4
RAK18-1000
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
RAK16-1065
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10
RAK52 Harjoittelu 2 20
RAK16-1066
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15