Siirry suoraan sisältöön

Ajoneuvoelektroniikan perusteetLaajuus (3 op)

Tunnus: 8C00CW90

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- esitellä auton ja työkoneen tärkeimmät elektroniset laitteet ja järjestelmät, niiden perusominaisuudet ja käytön
- esitellä erilaisissa järjestelmissä käytettävien antureiden toiminan
- esitellä testauksen ja vianetsinnän perusteet
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- elektroniikan komponentit ja piiritekniikka
- anturitekniikka
- Väylätekniikka
- OBD ja testaustekniikka

Esitietovaatimukset

Autosähkön perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali

Lisämateriaali:
Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka
Robert Bosch GmbH. Automotive Electrics and Automotive Electronics
Robert Bosch (yhtiö), Vänttinen, A., Dietsche, K. & Juhala, M. (2009). Autojen anturit
Alan julkaisut ja huoltokirjallisuus

- Dieselmoottorin ohjausjärjestelmät 2010 (Bosch)

- Bensiinimoottorin ohjaus ? Motronic-järjestelmät 2006 (Bosch)

- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Heikki Järvi
Opiskelijaryhmät
  • AUTO21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- esitellä auton ja työkoneen tärkeimmät elektroniset laitteet ja järjestelmät, niiden perusominaisuudet ja käytön
- esitellä erilaisissa järjestelmissä käytettävien antureiden toiminan
- esitellä testauksen ja vianetsinnän perusteet
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- elektroniikan komponentit ja piiritekniikka
- anturitekniikka
- Väylätekniikka
- OBD ja testaustekniikka

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Luentomateriaali

Lisämateriaali:
Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka
Robert Bosch GmbH. Automotive Electrics and Automotive Electronics
Robert Bosch (yhtiö), Vänttinen, A., Dietsche, K. & Juhala, M. (2009). Autojen anturit
Alan julkaisut ja huoltokirjallisuus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot n. 28 h, harjoitukset n. 20 h ja itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitukset

Esitietovaatimukset

Autosähkön perusteet