Siirry suoraan sisältöön

Autosähkön perusteetLaajuus (3 op)

Tunnus: 8C00CW88

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- tulkita erilaisia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita
- selittää tärkeimpien auton sähkövarusteiden toiminnan sekä niiden ominaisuudet ja käytön
- tulkita ja laatia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita, sähkövarusteiden asennus- ja kytkentäsuunnitelmia
- esittää tarkastuksen ja vianetsinnän periaatteet
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Sähkökaaviot,
- sähköiset kytkimet,
- akku,
- valot,
- sytytys-, lataus-, käynnistys- ja käynnistysapujärjestelmät ja
- muut sähkövarusteet,
- hybridi- ja sähköajoneuvojen sähkölaitteiden perusteet ja
- SFS 6002

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

- Juhala ym. Moottorialan sähköoppi

- Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähkötyöturvallisuus (Vesa Linja-aho) http://www.aakk.fi/tuotteet/sahko-ja-hybridiajoneuvojen-sahkotyoturvallisuus/


- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus sekä
- opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 04.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Heikki Järvi
Opiskelijaryhmät
  • AUTO21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- tulkita erilaisia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita
- selittää tärkeimpien auton sähkövarusteiden toiminnan sekä niiden ominaisuudet ja käytön
- tulkita ja laatia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita, sähkövarusteiden asennus- ja kytkentäsuunnitelmia
- esittää tarkastuksen ja vianetsinnän periaatteet
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Sähkökaaviot,
- sähköiset kytkimet,
- akku,
- valot,
- sytytys-, lataus-, käynnistys- ja käynnistysapujärjestelmät ja
- muut sähkövarusteet,
- hybridi- ja sähköajoneuvojen sähkölaitteiden perusteet ja
- SFS 6002

Oppimateriaalit

Alan julkaisut ja opettajan aineisto

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan käänteisellä opetusmenetelmällä.
- Luennot,
- harjoitukset,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 50/50 - 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.