Siirry suoraan sisältöön

Auton jarrut ja voimansiirtoLaajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CW86

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää ajoneuvon jarrutuskäyttäytymiseen eri ajotilanteissa liittyvät seikat
- nimetä ajoneuvon jarrutukseen liittyvät suureet
- nimetä voimansiirtojärjestelmät ja komponentit, sekä selittää niiden toiminnan
- esittää jarrujen, jousituksen ja voimansiirron huollon perusteet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Jarrutuskäyttäytyminen,
- rumpu- ja levyjarrut,
- hydrauliset jarrujärjestelmät,
- kytkimet,
- vaihteistot ja välityssuhteet ja
- veto- ja tasauspyörästöt
- 4wd järjestelmät

Esitietovaatimukset

Ajodynamiikka sekä Auton ohjaus ja pyöräntuenta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

- Laine O: Autotekniikka 2,
- Ajoneuvomääräykset,

- Bosch: Autoteknillinen taskukirja


- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan aineisto

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
  • AUTO21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää ajoneuvon jarrutuskäyttäytymiseen eri ajotilanteissa liittyvät seikat
- nimetä ajoneuvon jarrutukseen liittyvät suureet
- nimetä voimansiirtojärjestelmät ja komponentit, sekä selittää niiden toiminnan
- esittää jarrujen, jousituksen ja voimansiirron huollon perusteet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Jarrutuskäyttäytyminen,
- rumpu- ja levyjarrut,
- hydrauliset jarrujärjestelmät,
- kytkimet,
- vaihteistot ja välityssuhteet ja
- veto- ja tasauspyörästöt
- 4wd järjestelmät

Oppimateriaalit

- Bosch: Autoteknillinen taskukirja
- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan aineisto

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 50/50 - 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Ajodynamiikka sekä Auton ohjaus ja pyöräntuenta