Siirry suoraan sisältöön

Auton jarrut ja voimansiirtoLaajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CW86

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää ajoneuvon jarrutuskäyttäytymiseen eri ajotilanteissa liittyvät seikat
- nimetä ajoneuvon jarrutukseen liittyvät suureet
- nimetä voimansiirtojärjestelmät ja komponentit, sekä selittää niiden toiminnan
- esittää jarrujen, jousituksen ja voimansiirron huollon perusteet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- Jarrutuskäyttäytyminen,
- rumpu- ja levyjarrut,
- hydrauliset jarrujärjestelmät,
- kytkimet,
- vaihteistot ja välityssuhteet ja
- veto- ja tasauspyörästöt
- 4wd järjestelmät

Esitietovaatimukset

Ajodynamiikka sekä Auton ohjaus ja pyöräntuenta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

- Laine O: Autotekniikka 2,
- Ajoneuvomääräykset,

- Bosch: Autoteknillinen taskukirja


- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan aineisto