Siirry suoraan sisältöön

Auton ohjaus ja pyöräntuentaLaajuus (3 op)

Tunnus: 8C00CW85

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää ajoneuvon ohjauskäyttäytymiseen liittyvät seikat
- selittää ajoneuvon pyöränkulmien merkityksen ajo-ominaisuuksiin
- selittää ajoneuvon renkaisiin ja vanteisiin liittyvät seikat
- selittää ajoneuvon sivutuulikäyttäytymiseen liittyvät seikat
- tunnistaa akselistorakenteet ja selittää niiden ominaisuuksiin liittyvät seikat
- selittää moottoripyörän ohjausgeometrian perusteet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa

Sisältö

Pyörän- ja kääntöakselin kulmat sekä niiden mittaaminen,
- ohjauslaitteet,
- akselistorakenteet,
- renkaat, vanteet,
- kaarreajokäyttäytyminen ja
- sivutuuliominaisuudet
- moottoripyörän ohjausgeometria
Laboraatiot:
- nelipyöräsuuntaus
- rengastyöt.

Esitietovaatimukset

Ajodynamiikka

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

- Laine O: Autotekniikka 1,
- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan aineisto

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 06.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Roni Kuru
  • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
  • AUTO21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
- selittää ajoneuvon ohjauskäyttäytymiseen liittyvät seikat
- selittää ajoneuvon pyöränkulmien merkityksen ajo-ominaisuuksiin
- selittää ajoneuvon renkaisiin ja vanteisiin liittyvät seikat
- selittää ajoneuvon sivutuulikäyttäytymiseen liittyvät seikat
- tunnistaa akselistorakenteet ja selittää niiden ominaisuuksiin liittyvät seikat
- selittää moottoripyörän ohjausgeometrian perusteet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa

Sisältö

Pyörän- ja kääntöakselin kulmat sekä niiden mittaaminen,
- ohjauslaitteet,
- akselistorakenteet,
- renkaat, vanteet,
- kaarreajokäyttäytyminen ja
- sivutuuliominaisuudet
- moottoripyörän ohjausgeometria
Laboraatiot:
- nelipyöräsuuntaus
- rengastyöt.

Oppimateriaalit

Alan julkaisut ja opettajan aineisto

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely.
- Autolaboraatiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 50/50 - 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Ajodynamiikka