Siirry suoraan sisältöön

CAD -insinöörin työkaluLaajuus (2 op)

Tunnus: 8C00CK75

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa käyttää 3D-suunnitteluympäristön ominaisuuksia tuotesuunnittelun työkaluna
- tuntee Bottom up- ja Top down suunnitteluperiaatteet
- kykenee suunnittelemaan ohutlevyosia huomioiden valmistusmenetelmät ja -parametrit
- osaa laatia parametrisia osamalleja modulaaristen kokoonpanojen tuottamiseksi
- osaa käyttää topologiaoptimointia generatiivisen suunnittelun työkaluna

Sisältö

Bottom up ja Top down suunnittelun pääpiirteet ja periaatteet, ohutlevytuotteiden suunnittelu, suunnittelumallin parametrisuus, topologiaoptimointi.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee teknisen piirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa, tehdä piirustuksia ja kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa teknistä suunnittelua

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • AUTO21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • KONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa käyttää 3D-suunnitteluympäristön ominaisuuksia tuotesuunnittelun työkaluna
- tuntee Bottom up- ja Top down suunnitteluperiaatteet
- kykenee suunnittelemaan ohutlevyosia huomioiden valmistusmenetelmät ja -parametrit
- osaa laatia parametrisia osamalleja modulaaristen kokoonpanojen tuottamiseksi
- osaa käyttää topologiaoptimointia generatiivisen suunnittelun työkaluna

Sisältö

Bottom up ja Top down suunnittelun pääpiirteet ja periaatteet, ohutlevytuotteiden suunnittelu, suunnittelumallin parametrisuus, topologiaoptimointi.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiali

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen työskentely, CAD-harjoitustehtäviä, Kurssiharjoitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunteja 21 h ja itsenäistä työskentelyä 33 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee teknisen piirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa, tehdä piirustuksia ja kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa teknistä suunnittelua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa opiskelija totetuttaa laajemman harjoitustyön, jossa käyttää kurssilla opittuja menetelmiä.
Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5, joka määrittää myös kurssin arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee osaamistavoitteet kiitettävä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jarkko Pakkanen
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa käyttää 3D-suunnitteluympäristön ominaisuuksia tuotesuunnittelun työkaluna
- tuntee Bottom up- ja Top down suunnitteluperiaatteet
- kykenee suunnittelemaan ohutlevyosia huomioiden valmistusmenetelmät ja -parametrit
- osaa laatia parametrisia osamalleja modulaaristen kokoonpanojen tuottamiseksi
- osaa käyttää topologiaoptimointia generatiivisen suunnittelun työkaluna

Sisältö

Bottom up ja Top down suunnittelun pääpiirteet ja periaatteet, ohutlevytuotteiden suunnittelu, suunnittelumallin parametrisuus, topologiaoptimointi.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiali

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen työskentely, CAD-harjoitustehtäviä, Kurssiharjoitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunteja 21 h ja itsenäistä työskentelyä 33 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee teknisen piirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa kappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa, tehdä piirustuksia ja kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa teknistä suunnittelua

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa opiskelija totetuttaa laajemman harjoitustyön, jossa käyttää kurssilla opittuja menetelmiä.
Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5, joka määrittää myös kurssin arvosanan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.