Siirry suoraan sisältöön

CAD -jatkokurssiLaajuus (3 op)

Tunnus: 8C00CK72

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa mallintaa 3D-kappaleita ja kokoonpanoja PDM-järjestelmää (tuotetietojärjestelmä) käyttäen,
- osaa tuottaa laadukkaita valmistuspiirustuksia, kokoonpanopiirustuksia, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumentteja,
- osaa CAD:n avulla mallintaa koneenosia ohutlevytuotteena ja hitsattuna rakenteena,
- osaa suunnitella parametrisia osaperheitä,
- osaa käyttää CAD-ohjelmien keskeisiä analyysi- ja suunnittelutyökaluja kuten runkosuunnittelu, putkistosuunnittelu, visualisointi, liiketarkastelu, parametrisointi, standardiosakirjasto, .


sia parametrisia osia

Sisältö

Osien ja kokoonpanojen 3D-suunnittelu.
Valmistuspiirustuksien, kokoonpanopiirustuksen, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumenttien tuottaminen
Tuotetiedonhallintajärjestelmän ominaisuudet ja toiminnot,
Ohutlevykappaleen mallintaminen, hitsattavan koneenosan suunnittelu,
Tuoteperheen rakentaminen.
Visualisointi
Liiketarkastelu
Runkosuunittelu
Putkistosuunnittelu

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD 1 sekä CAD 2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja osa mallintaa 3D-malleja parametrisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä vaativia visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa mallintaa 3D-kappaleita ja kokoonpanoja PDM-järjestelmää (tuotetietojärjestelmä) käyttäen,
- osaa tuottaa laadukkaita valmistuspiirustuksia, kokoonpanopiirustuksia, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumentteja,
- osaa CAD:n avulla mallintaa koneenosia ohutlevytuotteena ja hitsattuna rakenteena,
- osaa suunnitella parametrisia osaperheitä,
- osaa käyttää CAD-ohjelmien keskeisiä analyysi- ja suunnittelutyökaluja kuten runkosuunnittelu, putkistosuunnittelu, visualisointi, liiketarkastelu, parametrisointi, standardiosakirjasto, .


sia parametrisia osia

Sisältö

Osien ja kokoonpanojen 3D-suunnittelu.
Valmistuspiirustuksien, kokoonpanopiirustuksen, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumenttien tuottaminen
Tuotetiedonhallintajärjestelmän ominaisuudet ja toiminnot,
Ohutlevykappaleen mallintaminen, hitsattavan koneenosan suunnittelu,
Tuoteperheen rakentaminen.
Visualisointi
Liiketarkastelu
Runkosuunittelu
Putkistosuunnittelu

Oppimateriaalit

Laakko, T. & Sukuvaara, A. & Borgman, J. & Simolin, & T. Björkstrand, R. & Konkola, M. & Tuomi, J. & Kaikonen, H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.
Hietikko, E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy. Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.
Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.
tai vaihtoehtoisesti:
Autio A. & Hasari Heikki. 1993. Koneenpiirustus ammatilliselle korkea- ja opistoasteelle. Otava. Keuruu. 290 s.
Pere, A. 1990. Koneenpiirustus 1 & 2. Offsetpiste Ky. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät
-teorialuennot
-ohjatut harjoitukset
-harjoitustyö

Kurssin CAD-ohjelmana on SolidEdge

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä
28t luennot, harjoitukset
28t harjoitustyöt

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja osa mallintaa 3D-malleja parametrisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä vaativia visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät
-tuntitehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 50% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 70% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Monipuolinen perehtyminen kurssin eri aiheisin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 70% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Monipuolinen perehtyminen kurssin eri aiheisin. Harjoitustyössä osoitetaan erityistä osaamista kurssin jollain osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD 1 sekä CAD 2

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 27.11.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa mallintaa 3D-kappaleita ja kokoonpanoja PDM-järjestelmää (tuotetietojärjestelmä) käyttäen,
- osaa tuottaa laadukkaita valmistuspiirustuksia, kokoonpanopiirustuksia, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumentteja,
- osaa CAD:n avulla mallintaa koneenosia ohutlevytuotteena ja hitsattuna rakenteena,
- osaa suunnitella parametrisia osaperheitä,
- osaa käyttää CAD-ohjelmien keskeisiä analyysi- ja suunnittelutyökaluja kuten runkosuunnittelu, putkistosuunnittelu, visualisointi, liiketarkastelu, parametrisointi, standardiosakirjasto, .


sia parametrisia osia

Sisältö

Osien ja kokoonpanojen 3D-suunnittelu.
Valmistuspiirustuksien, kokoonpanopiirustuksen, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumenttien tuottaminen
Tuotetiedonhallintajärjestelmän ominaisuudet ja toiminnot,
Ohutlevykappaleen mallintaminen, hitsattavan koneenosan suunnittelu,
Tuoteperheen rakentaminen.
Visualisointi
Liiketarkastelu
Runkosuunittelu
Putkistosuunnittelu

Oppimateriaalit

Laakko, T. & Sukuvaara, A. & Borgman, J. & Simolin, & T. Björkstrand, R. & Konkola, M. & Tuomi, J. & Kaikonen, H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.
Hietikko, E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy. Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.
Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.
tai vaihtoehtoisesti:
Autio A. & Hasari Heikki. 1993. Koneenpiirustus ammatilliselle korkea- ja opistoasteelle. Otava. Keuruu. 290 s.
Pere, A. 1990. Koneenpiirustus 1 & 2. Offsetpiste Ky. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät
-teorialuennot
-ohjatut harjoitukset
-harjoitustyö

Kurssin CAD-ohjelmana on SolidEdge

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä
28t luennot, harjoitukset
28t harjoitustyöt

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja osa mallintaa 3D-malleja parametrisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä vaativia visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät
-tuntitehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 50% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 70% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Monipuolinen perehtyminen kurssin eri aiheisin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 70% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Monipuolinen perehtyminen kurssin eri aiheisin. Harjoitustyössä osoitetaan erityistä osaamista kurssin jollain osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD 1 sekä CAD 2

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 27.02.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 08.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa mallintaa 3D-kappaleita ja kokoonpanoja PDM-järjestelmää (tuotetietojärjestelmä) käyttäen,
- osaa tuottaa laadukkaita valmistuspiirustuksia, kokoonpanopiirustuksia, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumentteja,
- osaa CAD:n avulla mallintaa koneenosia ohutlevytuotteena ja hitsattuna rakenteena,
- osaa suunnitella parametrisia osaperheitä,
- osaa käyttää CAD-ohjelmien keskeisiä analyysi- ja suunnittelutyökaluja kuten runkosuunnittelu, putkistosuunnittelu, visualisointi, liiketarkastelu, parametrisointi, standardiosakirjasto, .


sia parametrisia osia

Sisältö

Osien ja kokoonpanojen 3D-suunnittelu.
Valmistuspiirustuksien, kokoonpanopiirustuksen, osaluetteloita ja muita suunnittelun dokumenttien tuottaminen
Tuotetiedonhallintajärjestelmän ominaisuudet ja toiminnot,
Ohutlevykappaleen mallintaminen, hitsattavan koneenosan suunnittelu,
Tuoteperheen rakentaminen.
Visualisointi
Liiketarkastelu
Runkosuunittelu
Putkistosuunnittelu

Oppimateriaalit

Laakko, T. & Sukuvaara, A. & Borgman, J. & Simolin, & T. Björkstrand, R. & Konkola, M. & Tuomi, J. & Kaikonen, H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.
Hietikko, E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy. Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.
Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.
tai vaihtoehtoisesti:
Autio A. & Hasari Heikki. 1993. Koneenpiirustus ammatilliselle korkea- ja opistoasteelle. Otava. Keuruu. 290 s.
Pere, A. 1990. Koneenpiirustus 1 & 2. Offsetpiste Ky. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät
-teorialuennot
-ohjatut harjoitukset
-harjoitustyö

Kurssin CAD-ohjelmana on SolidEdge

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä
35t luennot, harjoitukset
35t harjoitustyöt

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja osa mallintaa 3D-malleja parametrisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä vaativia visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät
-tuntitehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 50% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 70% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Monipuolinen perehtyminen kurssin eri aiheisin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntitehtävien suorittaminen vähintään 70% ja harjoitustyön teko ja esittely.
Monipuolinen perehtyminen kurssin eri aiheisin. Harjoitustyössä osoitetaan erityistä osaamista kurssin jollain osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD 1 sekä CAD 2