Siirry suoraan sisältöön

Talous- ja tilastomatematiikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: KC00CK11

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija hallitsee erilaiset investointilaskelmamenetelmät. Opiskelija tuntee tavanomaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa.

Sisältö

Talousmatematiikka
- prosenttilaskennan perustehtävät
- yksinkertainen korko ja koronkorko
- investointilaskelmat
Tilastomatematiikka
- tilastolliset tunnusluvut
- tavanomaiset tilastolliset jakaumat
- mittausvirheet ja niiden käsittely

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisussa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskelmia investointien kannattavuusarvioinnissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri typpisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Opiskelijaryhmät
 • AUTO21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija hallitsee erilaiset investointilaskelmamenetelmät. Opiskelija tuntee tavanomaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa.

Sisältö

Talousmatematiikka
- prosenttilaskennan perustehtävät
- yksinkertainen korko ja koronkorko
- investointilaskelmat
Tilastomatematiikka
- tilastolliset tunnusluvut
- tavanomaiset tilastolliset jakaumat
- mittausvirheet ja niiden käsittely

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h
luennot ja harjoitukset 28 h
itsenäinen työskentely 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisussa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskelmia investointien kannattavuusarvioinnissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri typpisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Heikki Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • KONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija hallitsee erilaiset investointilaskelmamenetelmät. Opiskelija tuntee tavanomaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa.

Sisältö

Talousmatematiikka
- prosenttilaskennan perustehtävät
- yksinkertainen korko ja koronkorko
- investointilaskelmat
Tilastomatematiikka
- tilastolliset tunnusluvut
- tavanomaiset tilastolliset jakaumat
- mittausvirheet ja niiden käsittely

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h
luennot ja harjoitukset 28 h
itsenäinen työskentely 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisussa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskelmia investointien kannattavuusarvioinnissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri typpisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Heikki Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • MKONE21
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija hallitsee erilaiset investointilaskelmamenetelmät. Opiskelija tuntee tavanomaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa.

Sisältö

Talousmatematiikka
- prosenttilaskennan perustehtävät
- yksinkertainen korko ja koronkorko
- investointilaskelmat
Tilastomatematiikka
- tilastolliset tunnusluvut
- tavanomaiset tilastolliset jakaumat
- mittausvirheet ja niiden käsittely

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 15 h, itsenäinen työskentely 66 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisussa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskelmia investointien kannattavuusarvioinnissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri typpisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi pidetään tentti

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Heikki Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija hallitsee erilaiset investointilaskelmamenetelmät. Opiskelija tuntee tavanomaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa.

Sisältö

Talousmatematiikka
- prosenttilaskennan perustehtävät
- yksinkertainen korko ja koronkorko
- investointilaskelmat
Tilastomatematiikka
- tilastolliset tunnusluvut
- tavanomaiset tilastolliset jakaumat
- mittausvirheet ja niiden käsittely

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h
luennot ja harjoitukset 28 h
itsenäinen työskentely 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisussa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskelmia investointien kannattavuusarvioinnissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri typpisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Heikki Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija hallitsee erilaiset investointilaskelmamenetelmät. Opiskelija tuntee tavanomaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa.

Sisältö

Talousmatematiikka
- prosenttilaskennan perustehtävät
- yksinkertainen korko ja koronkorko
- investointilaskelmat
Tilastomatematiikka
- tilastolliset tunnusluvut
- tavanomaiset tilastolliset jakaumat
- mittausvirheet ja niiden käsittely

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h
luennot ja harjoitukset 28 h
itsenäinen työskentely 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisussa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskelmia investointien kannattavuusarvioinnissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri typpisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti

Ilmoittautumisaika

16.07.2021 - 31.10.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 19.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Heikki Kokkonen
Opiskelijaryhmät
 • MKONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija hallitsee erilaiset investointilaskelmamenetelmät. Opiskelija tuntee tavanomaiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa.

Sisältö

Talousmatematiikka
- prosenttilaskennan perustehtävät
- yksinkertainen korko ja koronkorko
- investointilaskelmat
Tilastomatematiikka
- tilastolliset tunnusluvut
- tavanomaiset tilastolliset jakaumat
- mittausvirheet ja niiden käsittely

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 h, itsenäinen työskentely 61 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisussa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskelmia investointien kannattavuusarvioinnissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri typpisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson lopuksi pidetään tentti