Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 1Laajuus (15 op)

Tunnus: KC00CD25

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Sisältö

Tutustua ammattialaan ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön työtä 10 viikon ajan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista.
Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Oppimateriaalit

Harjoittelua ja raprtointia koskeva ohjeistus, harjoittelupaikan ohjeet.

Ajoitus

06.03.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Teknologia ja liiketoiminta

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Hannu Ylinen
 • Jarno Arkko
 • Ari Saunamäki
Vastuuhenkilö

Pasi Junell

Opiskelijaryhmät
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Sisältö

Tutustua ammattialaan ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön työtä 10 viikon ajan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista.
Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Teknologia ja liiketoiminta

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Ari Saunamäki
Vastuuhenkilö

Pasi Junell

Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Sisältö

Tutustua ammattialaan ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön työtä 10 viikon ajan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista.
Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 31.07.2022

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jussi Yli-Hukkala
 • Heikki Järvi
 • Juho Yli-Suomu
 • Hannu Ylinen
 • Samuel Suvanto
 • Jarno Arkko
 • Kimmo Kitinoja
 • Ari Saunamäki
Vastuuhenkilö

Pasi Junell

Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • AUTO19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Sisältö

Tutustua ammattialaan ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön työtä 10 viikon ajan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista.
Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.