Siirry suoraan sisältöön

OstotoimintaLaajuus (3 op)

Tunnus: LT00CD09

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ostoprosessin sisällön sekä selittää ostotoiminnan roolia yrityksen kilpailukyvyn luomisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija tunnistaa toimitusketjun hallinnan keskeiset mekanismit. Opiskelija osaa kuvata ja luokitella ostotoiminnan prosesseja sekä verrata vaihtoehtoisia ostostrategioita ja -käytäntöjä. Opiskelija tunnistaa keskeiset julkisiin hankintoihin liittyvät erityispiirteet ja osaa hankkia lisätietoja hankintamenettelyistä.

Sisältö

- Ostoprosessi ja organisationaalinen ostokäyttäytyminen
- Ostaminen osana yrityksen strategiaa
- Toimitusketjun hallinnan pääpiirteet
- Ostostrategiat
- Julkiset hankinnat

Esitietovaatimukset

Liiketoimintaosaamisen perusteet tai vastaavat tiedot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa ohjatusti kuvata ostoprosessin sisällön sekä selittää ostotoiminnan roolia yrityksen kilpailukyvyn luomisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija tunnistaa toimitusketjun hallinnan keskeisimmät mekanismit. Opiskelija osaa tyydyttävästi kuvata ja luokitella ostotoiminnan prosesseja sekä verrata vaihtoehtoisia ostostrategioita ja -käytäntöjä. Opiskelija tunnistaa keskeisimmät julkisiin hankintoihin liittyvät erityispiirteet ja osaa hankkia lisätietoja hankintamenettelyistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvata ostoprosessin sisällön sekä selittää ostotoiminnan roolia yrityksen kilpailukyvyn luomisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija tunnistaa toimitusketjun hallinnan keskeiset mekanismit. Opiskelija osaa hyvin kuvata ja luokitella ostotoiminnan prosesseja sekä verrata vaihtoehtoisia ostostrategioita ja -käytäntöjä. Opiskelija tunnistaa keskeiset julkisiin hankintoihin liittyvät erityispiirteet ja osaa hankkia lisätietoja hankintamenettelyistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa kattavasti kuvata ostoprosessin sisällön sekä selittää ostotoiminnan roolia yrityksen kilpailukyvyn luomisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija tunnistaa kaikki toimitusketjun hallinnan keskeiset mekanismit. Opiskelija osaa kuvata ja luokitella ostotoiminnan prosesseja sekä verrata vaihtoehtoisia ostostrategioita ja -käytäntöjä kriittisesti. Opiskelija tunnistaa laajalti julkisiin hankintoihin liittyvät erityispiirteet ja osaa hankkia lisätietoja hankintamenettelyistä.

Oppimateriaalit

Cheverton, P. & van der Velde, J.P (2011). Understanding the professional buyer. London etc.:KoganPage.

sekä muut luennoitsijan ilmoittamat materiaalit.