Siirry suoraan sisältöön

KoritekniikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: KC00CD01

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
-esitellä korien perusrakenteet
-esitellä ajoneuvojen valmistuksessa käytettävät materiaalit
-selittää korjausten teoreettiset perusteet sekä suunnittelun
-esitellä korjauksen lähtökohtana olevat toiminnalliset ja lain vaatimat tekijät
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

-Korin kehitys,
-törmäysturvallisuus,
-rakennetyypit ja suunnittelu,
-korimateriaalit,
-korihuollot,
-kolari- ja maalaustyöt.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTO20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
-esitellä korien perusrakenteet
-esitellä ajoneuvojen valmistuksessa käytettävät materiaalit
-selittää korjausten teoreettiset perusteet sekä suunnittelun
-esitellä korjauksen lähtökohtana olevat toiminnalliset ja lain vaatimat tekijät
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

-Korin kehitys,
-törmäysturvallisuus,
-rakennetyypit ja suunnittelu,
-korimateriaalit,
-korihuollot,
-kolari- ja maalaustyöt.

Oppimateriaalit

Alan julkaisut
Opettajan aineisto

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely
- autolaboraatiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

llmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
 • AUTO19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan,
-esitellä korien perusrakenteet
-esitellä ajoneuvojen valmistuksessa käytettävät materiaalit
-selittää korjausten teoreettiset perusteet sekä suunnittelun
-esitellä korjauksen lähtökohtana olevat toiminnalliset ja lain vaatimat tekijät
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

-Korin kehitys,
-törmäysturvallisuus,
-rakennetyypit ja suunnittelu,
-korimateriaalit,
-korihuollot,
-kolari- ja maalaustyöt.

Oppimateriaalit

Alan julkaisut
Opettajan aineisto

Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely
- autolaboraatiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

llmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.