Siirry suoraan sisältöön

Huolto- ja korjaamotoimintaLaajuus (2 op)

Tunnus: KC00CC99

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa auto- ja työkonekorjaamon suunnittelun perusteet
- osaa esittää korjaamoprosessin vaiheet
- osaa tulkita keskeisiä korjaamon tunnuslukuja
- osaa ehdottaa toimenpiteitä korjaamotoiminnan tehostamiseksi
- osaa määritellä korjaamotoiminnan ympäristöasioiden hoitoon liittyvät vastuut
- osaa perustella asiakaspalvelun tärkeyden korjaamotoiminnassa
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- korjaamon rakenteet
- korjaamon verkostot
- korjaamon kalusteet ja laitteet
- korjaamon prosessi
- korjaamon kustannuslaskenta, kannattavuus ja rationalisointi
- korjaamon jätehuolto ja kestävä kehitys
- korjaamon asiakaspalvelu
- korjausehdot ja kuluttajasuoja
- Kestävä kehitys autoalalla

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Oppimateriaalit

Alan julkaisut ja opettajan materiaali

Ilmoittautumisaika

10.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Ari Saunamäki
Opiskelijaryhmät
  • AUTO19
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa auto- ja työkonekorjaamon suunnittelun perusteet
- osaa esittää korjaamoprosessin vaiheet
- osaa tulkita keskeisiä korjaamon tunnuslukuja
- osaa ehdottaa toimenpiteitä korjaamotoiminnan tehostamiseksi
- osaa määritellä korjaamotoiminnan ympäristöasioiden hoitoon liittyvät vastuut
- osaa perustella asiakaspalvelun tärkeyden korjaamotoiminnassa
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Sisältö

- korjaamon rakenteet
- korjaamon verkostot
- korjaamon kalusteet ja laitteet
- korjaamon prosessi
- korjaamon kustannuslaskenta, kannattavuus ja rationalisointi
- korjaamon jätehuolto ja kestävä kehitys
- korjaamon asiakaspalvelu
- korjausehdot ja kuluttajasuoja
- Kestävä kehitys autoalalla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa nimetä ja esittää osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden keskeiset kohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet kattavasti ja osaa yhdistellä sekä esitellä niitä. Opiskelijan toiminta osoittaa kokonaisuuksien hallintaa ja hän osaa selittää opintojakson sisältöön kuuluvat asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat laaja-alaisesti ja osaa yhdistellä niitä monipuolisesti toisiinsa, sekä perustella ja arvioida toimintaansa ja päätelmiään. Opiskelija osaa soveltaa tietojaa ja tehdä johtopäätöksiä, sekä löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.