Siirry suoraan sisältöön

AnturitekniikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: KC00CC73

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit sekä osaa selittää antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Opiskelija osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus tai mittaus ongelmaan ja osaa suunnitella ja rakentaa antureiden sähköiset liitännät ja kytkemään ne ohjauslaitteisiin. Lisäksi opiskelija osaa liittää anturin myös yleiseen kenttäväylään.

Sisältö

- anturi- ja mittaustekniikan perusteet
- suojausluokat
- kaksitilaiset anturit
- läsnäoloa tunnistavat anturit
- suuretta mittaavat anturit
- tunnistusjärjestelmät
- liikkeen mittaus
- konenäön perusteet
- Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Oppimateriaalit

- Luennoitsijan luentomateriaalit
- luentojen esimerkit
- harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Matti Panula
Opiskelijaryhmät
 • KONE20
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit sekä osaa selittää antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Opiskelija osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus tai mittaus ongelmaan ja osaa suunnitella ja rakentaa antureiden sähköiset liitännät ja kytkemään ne ohjauslaitteisiin. Lisäksi opiskelija osaa liittää anturin myös yleiseen kenttäväylään.

Sisältö

- anturi- ja mittaustekniikan perusteet
- suojausluokat
- kaksitilaiset anturit
- läsnäoloa tunnistavat anturit
- suuretta mittaavat anturit
- tunnistusjärjestelmät
- liikkeen mittaus
- konenäön perusteet
- Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta yhteensä 28 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 50h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustyöt ja laboratoriotöiden raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Jyri Lehto
 • Jussi Mäkitalo
Opiskelijaryhmät
 • MKONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit sekä osaa selittää antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Opiskelija osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus tai mittaus ongelmaan ja osaa suunnitella ja rakentaa antureiden sähköiset liitännät ja kytkemään ne ohjauslaitteisiin. Lisäksi opiskelija osaa liittää anturin myös yleiseen kenttäväylään.

Sisältö

- anturi- ja mittaustekniikan perusteet
- suojausluokat
- kaksitilaiset anturit
- läsnäoloa tunnistavat anturit
- suuretta mittaavat anturit
- tunnistusjärjestelmät
- liikkeen mittaus
- konenäön perusteet
- Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta yhteensä 28 tuntia. Itseopiskelu ja harjoitustöiden tekeminen noin 50h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustyöt ja laboratoriotöiden raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

03.12.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.02.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Matti Perälä
Opiskelijaryhmät
 • KONE19
  Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa koneautomaatiossa käytettävät perusanturit sekä osaa selittää antureiden toimintaperiaatteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä suoritusarvot. Opiskelija osaa valita oikean anturin ratkaistavaan tunnistus tai mittaus ongelmaan ja osaa suunnitella ja rakentaa antureiden sähköiset liitännät ja kytkemään ne ohjauslaitteisiin. Lisäksi opiskelija osaa liittää anturin myös yleiseen kenttäväylään.

Sisältö

- anturi- ja mittaustekniikan perusteet
- suojausluokat
- kaksitilaiset anturit
- läsnäoloa tunnistavat anturit
- suuretta mittaavat anturit
- tunnistusjärjestelmät
- liikkeen mittaus
- konenäön perusteet
- Anturien kytkentä- sekä mittausharjoitukset laboratoriossa

Oppimateriaalit

Luennoitsijan luentomateriaalit, luentojen esimerkit, harjoitustyöt sekä maahantuojien tuote- ja ohjelmointimanuaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboratoriotyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 tuntia. Mistä työjärjestyksen mukaista lähtiopetusta 28 tuntia joka sisältää myös laboratorioharjoitukset sekä itsenäistä opiskelua ja laboratorioharjoitusten raportointia 52 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin antureiden perustoiminnan ja - käsitteet. Hän kykenee ratkaisemaan perusantureissa olevia vikoja ja korvaamaan vioittuneen vastaavalla anturilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tuntee hyvin antureihin liittyvät peruskäsitteet ja niiden toimintaperiaatteet. Hän kykenee soveltamaan tietämystään erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa ja valitsemaan sopivan anturin joko vioittuneen tilalle tai uuteen kohteeseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee kiitettävästi erilaisten antureiden käsitteet ja toimintaperiaatteet. Hän kykenee valitsemaan perusantureiden lisäksi myös erikoisantureita erilaisiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, harjoitustyöt ja laboratoriotöiden raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.